Z dyrektora na wizytatora?

Szkoła Podstawowa nr 2 może zostać bez dyrektora. Kierująca placówką od 14 lat Dorota Mandzińska przystąpiła do konkursu na stanowisko wizytatora w chełmskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Lublinie i wiele wskazuje na to, że w niedługim czasie zmieni pracę…

Z chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie w ostatnim czasie na emeryturę przeszły dwie osoby, pracujące jako wizytatorzy. Jeszcze w maju br. Lubelski Kurator Oświaty ogłosił konkurs na dwa wolne stanowiska pracy, do którego przystąpiło podobno aż 12 osób. Wśród nich jest Dorota Mandzińska, od 14 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie. – Złożyłam dokumenty, ale rozstrzygnięcia jeszcze nie ma – potwierdza.

SP nr 2 jest najmniejszą publiczną podstawówką w Chełmie. Funkcjonuje w niej dziesięć oddziałów. Wiele wskazuje na to, że już w najbliższym czasie może zostać bez dyrektora, bo w środowisku oświatowym głośno mówi się, iż D. Mandzińska jedną nogą jest już w kuratorium. Zresztą zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu. Jak ustaliliśmy, w przyszłym roku Mandzińskiej kończy się pięcioletnia kadencja dyrektorska.

Jeśli potwierdzą się nasze przypuszczenia i Dorota Mandzińska przejdzie do pracy w kuratorium, prezydent Jakub Banaszek albo powierzy na czas określony obowiązki dyrektora SP nr 2 któremuś z obecnie zatrudnionych w placówce nauczycieli, albo ogłosi konkurs. (s)