Z inwestycyjnym rozmachem

Takiego budżetu, jaki rada gminy uchwaliła na 2023 rok, Gorzków jeszcze nie miał. Rekordowe dochody i wydatki oraz ponad 4,6 mln zł deficytu. Najważniejsze jednak dla mieszkańców są inwestycje. A tych w przedwyborczym roku ma być wysyp…

Radni z Gorzkowa jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. Było to możliwe dzięki kompromisowym rozwiązaniom, przyjętym na komisjach. W przedstawionym przez wójta projekcie radni dokonali sporo zmian, stąd też przyjęcie budżetu było możliwe jeszcze w starym roku.

– Nasze przyszłoroczne plany inwestycyjne są bardzo ambitne i oparte w dużej mierze na funduszach z Polskiego Ładu oraz innych zewnętrznych dofinansowaniach – podkreśla Radosław Parka, wiceprzewodniczący Rady Gminy Gorzków.

W 2023 roku gmina kosztem 2,5 mln zł ma przebudować remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie, zmodernizować stację wody w Orchowcu (1,7 mln zł), dokończyć termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Gorzkowie (813 tys. zł) i świetlicy wiejskiej w Orchowcu (2 mln zł). Przy szkole podstawowej w Gorzkowie ma powstać boisko, a na terenie gminy kilka zewnętrznych siłowni. Na te zadania w budżecie zapisano 1,75 mln zł. Do tego należy dołożyć zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorupniku za 200 tys. zł.

– Umocnimy również skarpę zbiornika wodnego w Gorzkowie, do czego zobowiązał nas Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Ta inwestycja kosztować będzie 2 mln zł, ale w 90% zostanie sfinansowana z dotacji z Polskiego Ładu. Chcemy też zrealizować projekt dotyczący energii odnawialnej, na co w budżecie zaplanowaliśmy prawie 5 mln zł. Do tego dojdzie modernizacja wąwozu w miejscowości Wiśniów i remonty kilku odcinków gminnych dróg, m.in. w Bobrowym, Kolonii Czysta Dębina, Borowie, czy Kolonii Borów – wylicza kolejne inwestycje wiceprzewodniczący Parka. – Liczymy również na pojawienie się dodatkowych funduszy zewnętrznych, które pozwoliłyby w przyszłym roku zrealizować drogi gminne w Felicjanie i Chorupniku – dodaje.

Ponadto w 2023 roku gmina będzie partycypowała także w kosztach budowy odcinka chodnika w Gorzkowie przy drodze powiatowej oraz dołoży 335 tys. zł do dokumentacji projektowej na przebudowę drogi z Chorupnika w kierunku Izbicy. Inwestycja ma być zrealizowana przez starostwo w Krasnymstawie z dużym udziałem funduszy zewnętrznych. Powiat krasnostawski, z wkładem finansowym gminy Gorzków, będzie realizował również na jej terenie rozpoczętą w 2022 roku przebudowę ponad 5-kilometrowego odcinka drogi z Rudnika do Chorupnika.

Na sesji budżetowej przewodniczący rady gminy Konstanty Nieścior zobowiązał wójta Marka Kasprzaka do zintensyfikowania nadzoru nad planowanymi inwestycjami, aby uniknąć błędów z ostatnich lat, kiedy to w opinii radnych realizacja przedsięwzięć nie była dopilnowana. – Zapewniliśmy wójta, że może liczyć na wparcie całej rady przy realizacji tak ambitnego budżetu – dodaje R. Parka.

Dochody gminy Gorzków w 2023 r. mają wynieść 28 568 639 zł, a wydatki – 33 188 639 zł. Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 4 620 000 zł. Ma być pokryty z kredytów i pożyczek w wysokości 3 800 000 zł i z niewykorzystanych pieniędzy na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków – 820 000 zł. W budżecie wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 352 516 zł. (s)