Z osiedli do budżetu

Rady kolejnych chełmskich osiedli opiniowały budżet miasta, przy okazji wskazując kolejne inwestycje, o które upominają się mieszkańcy.

 

DYREKCJA DOLNA. Szybko i konkretnie

Mieszkańcy Dyrekcji Dolnej usatysfakcjonowani wracali do domów ze spotkania rady osiedla. W budżecie na 2017 rok są inwestycje, o które zabiegali, a ponadto udało się im przekonać wiceprezydenta Stanisława Mościckiego, by miasto wykonało dodatkowo dwa zadania.

Spotkanie rozpoczął wiceprezydent Stanisław Mościcki. W pigułce przedstawił najważniejsze założenia budżetu Chełma na 2017 rok. Dochody miasta zostały zaplanowane na rekordową kwotę 315 mln zł, zaś wydatki – 330 mln zł. W projekcie budżetu jest zapisana emisja obligacji, wartych 15 mln zł. Mościcki podkreślił jednak, że miasto skorzysta z nich w całości pod warunkiem otrzymania dofinansowania na kolejne inwestycje z udziałem funduszy unijnych.
Następnie Sebastian Bielecki, przewodniczący rady osiedla, przypomniał najpilniejsze inwestycje, o jakie zabiegają od kilku lat mieszkańcy. Chodzi o przebudowę całej al. Marszałka Piłsudskiego, modernizację chodnika na ul. Rampa Brzeska i kapitalny remont całej ul. Kolejowej.
Mieszkańców Dyrekcji Dolnej najbardziej interesowały inwestycje, jakie w przyszłym roku zostaną zrealizowane na ich osiedlu. Urzędnicy zaplanowali przebudowę chodnika na odcinku ul. Wołyńskiej, od al. Marszałka Piłsudskiego do sklepu „Agro-Ters”, projekt techniczny i budowę ul. Koszykowej i drogę dojazdową do strefy ekonomicznej przy ul. Hutniczej. Niezwykle istotnym dla mieszkańców północnej części osiedla Dyrekcja Dolna będzie rozpoczęcie przebudowy krajowej „Dwunastki”. W przyszłym roku ma być wykonana dokumentacja, a same roboty mają ruszyć w 2018 r. Mieszkańcom osiedla najbardziej zależy na kapitalnym remoncie drogi i chodników na ul. Rampa Brzeska, o co zabiegają od kilku lat.
Wykorzystując obecność wiceprezydenta Mościckiego oraz jego dobry nastrój mieszkańcom udało się przekonać go do wpisania do budżetu dodatkowych zadań. Chcą oni, by przebudowa chodnika zakończyła się nie przy sklepie „Agro-Ters”, a przy skrzyżowaniu Wołyńskiej z ul. Piotra Skargi. Radna Elżbieta Nowaczewska po raz kolejny apelowała o kapitalny remont dojazdu do ul. Wileńskiej i ustawienie lustra na skrzyżowaniu przy wyjeździe z niej.
Wiceprezydent przyjął uwagi i zapewnił, że te zadania znajdą się w przyszłorocznym budżecie, pod warunkiem, że ich łączny koszt nie przekroczy 80 tys. zł. Dodał również, iż w 2017 roku miasto wymieni nawierzchnię na ul. Stephensona, a do końca roku, wspólnie z miastem Kowel, złoży projekt do Programu Polska – Białoruś – Ukraina na przebudowę placu dworcowego PKP, zaś z Łuckiem na kompleksową przebudowę ul. Kolejowej, od Sienkiewicza do przejazdu kowelskiego. Zebranie rady osiedla Dyrekcja Dolna było szybkie, ale konkretne i trwało niespełna 40 minut. (ptr)

CEMENTOWNIA. Wiceprezydent pocieszył

Większość inwestycji przewidzianych w przyszłym roku na osiedlu Cementownia realizowanych będzie w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy ubolewali, że złożyli do niego za mało wniosków i przepadło im siedemdziesiąt tysięcy złotych.

W projekcie przyszłorocznego budżetu uwzględniono jeden z pięciu wniosków zgłoszonych przez Radę Osiedla Cementownia. Chodzi o budowę siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim. Ta inwestycja została jednocześnie przegłosowana w ramach budżetu obywatelskiego. W projekcie budżetu miasta znalazł się jeszcze remont chodnika przy ul. Wołyńskiej od al. Piłsudskiego do sklepu „Agro-Ters”. Pozostałe inwestycje przewidziane na Cementowni mają być wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Są to budowa pięciu miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 8, modernizacja chodnika w rejonie 11 Listopada 2 A i 2 B oraz chodnika przy ul. H. Kamieńskiego przy posesjach 2 i 4, a także remont drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4. Wszystkie te inwestycje wyceniono łącznie na 219 tys. zł. Po długiej wypowiedzi Stanisława Mościckiego, wiceprezydenta Chełma na temat priorytetów miasta, tj. przebudowy ulic Rejowieckiej, Kolejowej i Wojsławickiej, Tadeusz Szalas wypomniał, że postulaty mieszkańców osiedli traktowane są po macoszemu. Zauważył, że konieczność budowy chodnika przy ul. Rolniczej zgłaszana jest przez trzy ostatnie kadencje i wciąż nie została ujęta w budżecie. – Niech się władza przejdzie po tych chodnikach, a nie siedzi za biurkiem, trzeba patrzeć bliżej a nie tylko na to, co z samolotu widać – wytykał pan Tadeusz.
Wiceprezydent Mościcki przyznał, że mieszkańcy osiedla Cementownia mają prawo czuć niedosyt. – Nie zapominamy o osiedlach, ale musimy dbać o zrównoważony rozwój miasta i przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia wszystkich mieszkańców oraz przyjezdnych – mówił Mościcki. – Gdy zrealizujemy te główne dla miasta inwestycje, znajdą się później większe pieniądze na przedsięwzięcia wewnątrz osiedli.
Mościcki polecił, aby radni osiedla Cementowania podali dodatkową propozycję inwestycji o wartości około 80-90 tys. zł, a on postara się, aby została zrealizowana w przyszłym roku. Zdecydowano, że będą to remonty chodników na trzech odcinkach, w tym dwa przy ul. Rolniczej – od Przemysłowej do Wołyńskiej oraz od Przemysłowej do Reja po stronie nieparzystej, a także przy ul. ks. Brzóski po stronie nieparzystej od ul. 11 Listopada do ul. Jagiellońskiej.
Mieszkańcy Cementowni ubolewali, że z puli 250 tys. zł przeznaczonej na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego wykorzystali jedynie 179 tys. zł. – Powinniśmy złożyć więcej wniosków do budżetu obywatelskiego i sam jestem na siebie zły, że przepadło nam siedemdziesiąt tysięcy złotych, które można było w sposób pożyteczny wykorzystać – mówił Dariusz Wojciechowski, przewodniczący rady osiedla Cementownia. – W przyszłym roku musimy być bardziej aktywni.
Radni osiedlowi głosowali jednogłośnie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu przyszłorocznego budżetu. (mo)

XXX-LECIE. Wojsławicka, wreszcie!

W przyszłym roku na osiedlu XXX-lecie szykuje się wielka inwestycja drogowa – generalna przebudowa odcinka ul. Wojsławickiej. Nie dziwi więc, że rada osiedla pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu Chełma.

Przypomnijmy, zakres inwestycji jest bardzo szeroki. Obejmuje wymianę nawierzchni, chodników, kapitalny remont parkingu przy Wojsławickiej, nowe oświetlenie uliczne i przebudowę skrzyżowania z al. 3 Maja i ul. Mościckiego.
W projekcie przyszłorocznego budżetu z osiedla XXX-lecie znalazła się także wskazana przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego przebudowa ul. ks. Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową.
Podczas zebrania Józef Kendzierawski, dyrektor wydziału infrastruktury komunalnej w chełmskim magistracie, podobnie jak na innych radach osiedla, zaproponował mieszkańcom wskazanie jeszcze jednego, niewielkiego zadania, które powinno wejść do budżetu.
– Chyba wszyscy się zgodzimy, że powinna to być droga pomiędzy ulicami Lwowska B a blokami gen. Grota Roweckiego 2b-2c, o której budowę apelujemy od lat – mówił przewodniczący Artur Jędruszczuk.
Problem w tym, że nieruchomość nie ma jednego właściciela. Część pasa drogowego należy do miasta, a część do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na szczęście urzędnicy porozumieli się w tej sprawie i jest szansa, że w przyszłym roku droga wreszcie doczeka się remontu. (mg)

DZIAŁKI. Jaśniej i równiej

Rada Osiedla „Działki” jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu Chełma na 2017 rok. Mieszkańcy zgłosili do realizacji jeszcze dwie dodatkowe inwestycje: montaż latarni przy ul. Świerkowej oraz dalszą przebudowę chodników na ul. Litewskiej.

– Ulica Litewska jest jedną z głównych ulic osiedla, drogą o dużym natężeniu ruchu, natomiast stan chodników wymaga natychmiastowej interwencji – mówił przewodniczący rady osiedla Działki, Roland Kurczewicz. – Rozpoczęte w ubiegłym roku prace będą kontynuowane. W pierwotnym projekcie budżetu miasta przewidziano pieniądze na budowę nowych chodników na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej. Zwiększając fundusze na ul. Litewską, chcielibyśmy, aby nowe chodniki powstały również co najmniej na odcinku do ul. Hrubieszowskiej w kierunku północnym – argumentował przewodniczący.
Temat ulicy Litewskiej zdominował dyskusję na zebraniu. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o przegląd oświetlenia, ponownie dyskutowano o sprawach bezpieczeństwa pieszych oraz dużym, a przez to uciążliwym dla mieszkańców, ruchu pojazdów, w tym ciężarówek.
– Dopóki nie powstanie obwodnica południowa miasta, nie ma innej drogi, którą mógłby odbywać się ruch na kierunku Hrubieszów – Dorohusk – mówił zebranym wiceprezydent Chełma, Józef Górny. – Po realizacji przebudowy dróg w ramach K12 należy podjąć wysiłki, by szukać funduszy na budowę tej obwodnicy.
Podczas zebrania głos zabrała również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Barbara Anchimowicz, która podziękowała mieszkańcom za głosowanie w budżecie obywatelskim na przebudowę przyszkolnego boiska oraz za pomoc rady osiedla m.in. w pozyskaniu pieniędzy na montaż stojaków na rowery.
Wśród spraw poruszanych podczas zebrania, ponownie pojawiły się głosy o zanieczyszczeniu powietrza. Mieszkance ul. Litewskiej wtórowali sąsiedzi z innych ulic podkreślając, że to przecież sami mieszkańcy palą w piecach odpadami. O szczegóły zaplanowanych na przyszły rok prac związanych z nową nawierzchnią ul. ks. Berezeckiego pytał mieszkaniec tego rejonu osiedla. Jednym z wątków dyskusji była też kwestia dostępności miejsc parkingowych przy SP nr 4. Mieszkańcy zwracali uwagę na problem z przejazdem ul. Wyszyńskiego, która często jest zastawiona po obu stronach drogi, pojazdami rodziców. Zdaniem dyrekcji szkoły, od strony ul. Ogrodniczej jest miejsce, które mogłoby zostać wykorzystane na parking.
Przewodniczący rady osiedla Działki zapowiedział również, iż na przyszły rok miasto rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie remontu kolejnego odcinka ul. Hrubieszowskiej.
– Pod uwagę brany jest odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Parkową w kierunku wschodnim. Taką otrzymałem zapowiedź od prezydent Agaty Fisz – mówił Roland Kurczewicz. – Na razie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach tej inwestycji, ale bez wątpienia jest ona potrzebna i mamy nadzieję, że miastu również na to przedsięwzięcie uda się pozyskać dofinansowanie. (ptr)

ŚRÓDMIEŚCIE. Zamknąć Waśniewskiego

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Udało się nawet „przepchnąć” dodatkowe zadanie do realizacji w kolejnym roku. Problemem pozostaje jedynie z ul. Waśniewskiego – mieszkańcy chcą zamknąć ulicę do czasu generalnego remontu.

Lód na ulicach i porywisty wiatr zatrzymały ludzi w domach. Na ostatnie zebranie rady osiedlowej stawiła się jedynie garstka mieszkańców i tylko jeden radny wybrany przez „Śródmieście”, Zdzisław Szwed. Reszta zaniemogła (usprawiedliwił się tylko Kazimierz Mazurek).
W projekcie budżetu na 2017 rok znalazło się kilka inwestycji dotyczących osiedla, większość w ramach budżetu obywatelskiego: projekt techniczny przebudowy ul. Waśniewskiego, budowa ronda u zbiegu ulic Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej, przebudowa ul. Pilarskiego wraz z budową oświetlenia, chodnik po prawej stronie ul. Siedleckiej, instalacja burzowa przy ul. Sienkiewicza, modernizacja alejek w parku miejskim przy „Kamenie” oraz kapliczki przy ul. Św. Mikołaja. Miasto zamierza też wykupić budynek przy ul. Obłońskiej 19, aby uchronić mieszkańców przed eksmisją, oraz wykonać instalację sygnalizacji pożarowej w obu budynkach magistratu.
W ramach „wolnych” 100 tys. zł udało się też wprowadzić do planu kolejne zadanie, o które mieszkańcy osiedla dopominali się od kilku lat. W 2017 r. ma zostać przebudowany chodnik po obu stronach ul. Ogrodowej (od ul. Reformackiej do al. Armii Krajowej).
Korzystając z okazji mieszkańcy przypomnieli obecnym członkom rady i dyrektorom poszczególnych wydziałów UM o swoich bolączkach – m.in. fatalnej nawierzchni przy ul. Dreszera, nagminnym zastawianiu aut na zbiegu ulic Św. Mikołaja i Lubelskiej oraz horrorze przy ul. Waśniewskiego. Wniosek w ostatniej sprawie wpłynął ostatnio do urzędu, a we wtorek (6 grudnia) poszedł pod obrady komisji bezpieczeństwa. Podpisali się pod nim wszyscy mieszkańcy ulicy – mają dość ciągłego parkowania na tym odcinku. Nikt nie może dojechać do własnych posesji ani nawet przejść spokojnie chodnikiem. Ludzie chcą, by do czasu remontu nawierzchni, zaślepić uliczkę (tak, jak to było kiedyś) i zrobić tam strefę zamieszkania. Komisja odrzuciła jednak wniosek. Jak tłumaczył na czwartkowym zebraniu rady Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie, nie można być samolubnym. Kiedyś w Chełmie było zarejestrowanych ok. 5 tys. aut, teraz jest ich 30 tys., a ul. Waśniewskiego jest strategiczna – kierowcy skracają sobie tamtędy drogę, chcąc dojechać do skrzyżowania przy „Demosie”. (pc)