Za rok pojedziemy na miejskim paliwie?

Chełmskie MPGK szuka lokalizacji na miejską stację paliw. Ma ona powstać jak najbliżej mieszczącego się przy ulicy Bieławin Zakładu Oczyszczania Miasta, gdzie stacjonuje większość należących do spółki samochodów.

– Mamy kilka wytypowanych lokalizacji, gdzie mogłaby stanąć stacja paliw, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęliśmy – mówi Marcin Czarnecki, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. – Chcemy natomiast, by znajdowała się ona niedaleko od Zakładu Oczyszczania Miasta, by nasze samochody nie musiały jeździć przez cały Chełm w celu tankowania.

Wiele wskazuje na to, że powstanie ona zatem niedaleko ul. Bieławin. – Ważne też, żeby powstała przy ruchliwej ulicy, by kierowcy nie musieli specjalnie zjeżdżać z głównej drogi – podkreśla prezes Czarnecki.

Jak twierdzi Marcin Czarnecki, przygotowanie całej procedury niezbędnej do rozpoczęcia budowy stacji paliw, w tym też uzyskanie decyzji środowiskowej, sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sama realizacja inwestycji potrwa około jednego roku. Budowa ma pochłonąć około 2 mln zł. Miejska stacja paliw ma być samoobsługowa, a korzystałyby z niej wszystkie spółki i jednostki podległe chełmskiemu samorządowi. (s)