Za śmieci po nowemu

Chełm wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności. Oznacza to, że mieszkańcom przypisane zostaną indywidualne numery rachunków bankowych, służące wnoszeniu opłat za wywóz śmieci. Nowe numery kont chełmianie otrzymają pocztą jeszcze w tym miesiącu.

Od lutego w Chełmie obowiązują nowe, wyższe stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Nowa stawka wynosi 19 zł od osoby i jest wyższa od dotychczasowej o blisko 10 zł (na ulgi mogą liczyć rodziny wielodzietne, a także chełmianie o niskim dochodzie, kwalifikujący się do pobierania świadczeń w ramach pomocy społecznej i osoby korzystające z przydomowych kompostowników).

W ubiegłym tygodniu magistrat poinformował, że w celu usprawnienia procesu przyjmowania opłaty za śmieci wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności. W praktyce polega to na tym, że mieszkańcy otrzymają indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać (wyłącznie) opłatę za obiór odpadów.

– Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma indywidualny numer rachunku, w przesłanym pocztą zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty, najpóźniej do dnia 25 lutego 2023 roku – informuje Ratusz.

W przypadku nieotrzymania lub zagubienia indywidualnego numeru rachunku będzie można uzyskać go w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm (ul. Mickiewicza 32a) lub dokonać płatności na dotychczasowy ogólny rachunek bankowy: 05 1240 2223 1111 0010 5009 8337, przy czym należy pamiętać o podaniu w tytule dopisku „opłata za GOK”, a także danych (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres nieruchomości lub przypisany numer karty kontowej). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, urzędy, sklepy, działalności usługowe), indywidualne numery rachunku bankowego otrzymają w późniejszym terminie. (opr. w)

News will be here