Zajrzą do szamb i oczyszczalni

Urzędnicy z gminy Siennica Różana rozpoczynają kontrole opróżniania przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków. Tym, którzy nie robią tego w legalny sposób, grozi do 5 tys. zł grzywny.

Zgodnie z przepisami gmina co dwa lata ma obowiązek sprawdzić, czy jej mieszkańcy w sposób prawidłowy pozbywają się ścieków. – Kontrole będą przeprowadzane na dwa sposoby. Mieszkańcy otrzymają list z poleceniem dostarczenia odpowiednich dokumentów do urzędu gminy, ale też urzędnicy będą przeprowadzać kontrole w terenie – mówi Leszek Proskura, wójt gminy Siennica Różana.

Każda nieruchomość, w której ktoś mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą, musi być podłączona do kanalizacji lub, jeżeli podłączenie to nie jest możliwe, być wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków albo szambo.

– Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Siennica Różana wywóz nieczystości z szamb należy dokonywać co najmniej raz na pół roku, natomiast z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz w roku. Wywozu nieczystości mogą dokonywać tylko firmy posiadające zezwolenie – przypomina wójt.

Podczas kontroli mieszkańcy muszą okazać urzędnikom m.in. umowę z firmą na wywóz nieczystości płynnych, dowody uiszczenia opłaty za usługi wywozu, a także dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb czy oczyszczalni.

– Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie – zaleca Proskura.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa zagrożone jest karą finansową od 500 zł do nawet 5 tys. zł. Ci mieszkańcy gminy Siennica Różana, którzy dotychczas nie złożyli w urzędzie formularza zgłoszenia szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, mają czas do 30 kwietnia. Potem posypią się kary. (kg)

News will be here