Zamierający budżet obywatelski

Ponad połowę mniej głosów oddano w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok niż rok wcześniej. O zmiany w sposobie głosowania apeluje wiceprzewodniczący rady miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki.

Interpelację w sprawie zmiany formuły realizacji budżetu obywatelskiego i wprowadzenia możliwości głosowania internetowego, radny Marcin Wilkołazki zgłosił na czwartkowej sesji rady miasta Krasnystaw. – Od roku 2015 w naszym mieście realizowane są zadania budżetowe zgłaszane przez mieszkańców w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Przypomnę, że zgodnie z przyjętymi zasadami wszystkie inicjatywy zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego muszą najpierw zostać pozytywnie zweryfikowane przez zespół opiniujący, a następnie mieszkańcy w drodze głosowania decydują, które z tych przedsięwzięć będą zrealizowane w ramach zaplanowanych na ten cel środków – rozpoczął swoje wystąpienie wiceprzewodniczący rady miasta.

Wilkołazki zauważył, że wprowadzenie budżetu obywatelskiego spotkało się w Krasnymstawie ze sporą aprobatą. W pierwszej edycji oddano ponad 1500 głosów, w drugiej ponad 2000, a w głosowaniu na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2017 wzięło udział aż 5211 mieszkańców.

– Niestety w kolejnej edycji, czyli podczas głosowania nad budżetem obywatelskim na rok 2018 złożono już tylko niespełna 2500 kart, czyli prawie połowę mniej niż w roku poprzednim. Ale jeszcze gorzej było podczas konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim na rok 2019, gdyż głosowanie nie zostało przeprowadzone wcale, pomimo, że tryb przeprowadzania konsultacji takiej ewentualności nie umożliwiał.

Ponadto łączny koszt zgłoszonych zadań był zdecydowanie niższy niż kwota przeznaczona na ten cel w miejskim budżecie – mówi Wilkołazki. Według radnego sytuacja ta jest bardzo niepokojąca. Budżet obywatelski jest bowiem jednym z ważniejszych wskaźników odzwierciedlających jakość komunikacji władz samorządowych z mieszkańcami.

– Zatem jeśli zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miejskim budżetem w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszył się w tak drastycznym stopniu, to moim zdaniem jest to najwyższy czas do podjęcia działań naprawczych. W związku z powyższym proszę o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad zmianą formuły realizacji budżetu obywatelskiego w naszym mieście, a w szczególności wprowadzenie możliwości internetowego głosowania – podsumowuje radny. (kg)