Zapisy na boiska

Mamy wiosnę, nowych, świetnych boisk szkolnych w Chełmie przybyło i wrócił też temat ich dostępności dla mieszkańców. Radna Katarzyna Janicka apeluje, aby dać chełmianom jasną informację w tej sprawie, dopytuje, czy wciąż obowiązują „zapisy na zeszyt” i zwraca uwagę, jak ważna jest rodzinna rekreacja.

Temat dostępności boisk szkolnych dla mieszkańców nie jest nowy. Pojawił się, gdy w mieście powstały pierwsze „Orliki”. Wówczas młodzież z poszczególnych osiedli chciała także w czasie wolnym od lekcji, tj. popołudniami, w weekendy i święta korzystać z boisk. Ale są to kosztowne, przeważnie ogrodzone obiekty, nadzorowane przez dyrekcję szkół. Temat dostępności boisk szkolnych dla mieszkańców powrócił, bo w mieście powstaje ich coraz więcej.

Radna Katarzyna Janicka, z zawodu nauczycielka wychowania fizycznego problem ten poruszyła na ostatniej komisji oświaty, kultury i sportu, a wcześniej złożyła w tej sprawie interpelację. Przypomniała, że cztery lata temu, gdy pytano chełmskich urzędników o zasady udostępniania boisk szkolnych mieszkańcom osiedli odpowiadano, że zapisy chętnych są prowadzone „na zeszyt”. Chciała wiedzieć, czy to wciąż aktualne, czy może opracowano jakiś inny system. Według niej informacja w tej sprawie powinna być bardziej przejrzysta i dostępna dla chełmian.

– Rodzinna rekreacja jest bardzo ważna – stwierdziła radna K. Janicka. – Największy odzew jest w sprawie boiska przy „Szóstce”, gdzie ze względu na zamknięcie boiska dochodzi do dewastacji ogrodzenia, bo młodzież chce się tam dostać. Ta sytuacja powoduje różne głosy, raczej nieprzyjemne. Chciałam wiedzieć, ilu animatorów sportu jest zatrudnionych i jakie prowadzą zajęcia dla lokalnej społeczności na tych boiskach.

Radny Ryszard Dżaman też zabrał głos w tej sprawie i stwierdził, że dzieci oraz młodzież powinni mieć bezproblemowy dostęp do tych obiektów sportowych. Urzędnicy odpowiedzieli jednak, że nie ma możliwości, aby boiska pozostawały otwarte i nikt ich nie nadzorował. Informowali, że należy zgłaszać do poszczególnych szkół terminy korzystania z boisk. Tłumaczyli, że to konieczne, aby można było na ten czas wyznaczyć pracownika, który będzie pobyt danej grupy osób nadzorował i czuwał nad nimi oraz infrastrukturą.

– Jeśli nie jest się dyrektorem szkoły to łatwo mówić, aby te obiekty były ogólnodostępne – stwierdził Jakub Banaszek, prezydent Chełma. – Rozporządzenie ministra edukacji narodowej mówi jednak wyraźnie, kto odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników takich obiektów i za infrastrukturę. Nie ma możliwości w pełni otwarcia tych boisk, bo ktoś musi za to odpowiadać, stąd grafiki oraz osoby odpowiadające za użytkowanie tych obiektów w wyznaczonych godzinach.

Ten system nie zawsze będzie doskonały, ale nic nie usprawiedliwia aktów wandalizmu. Wiem, że byłoby najlepiej, aby na każdym takim obiekcie był animator, ale to są koszty. Wiem od dyrektorów, że wcale nie tak wiele osób zgłasza się do korzystania z tych obiektów. Tak, czy inaczej pochylimy się nad tym, jak jeszcze możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w tej kwestii. (mo)