Zapytanie ofertowe nr ITM/2c/2022/BS „BIZNES START!” – Wynajem sali szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ITM/2c/2022/BS NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „BIZNES START!”  z dnia 22.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr ITM/2c/2022/BS

Zał. nr 1 Formularz oferty
Zał. nr 2 Oświadczenie potencjał
Zał. nr 3 Oświadczenie powiązania
Informacja o wyłonieniu wykonawcy