Zaraz przyjdą PIT-y

Na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna wysyłkę formularzy PIT do osób, które w ubiegłym roku minimum raz pobrały np. emeryturę, rentę czy zasiłek. Większość otrzyma gotowe rozliczenie.

– Większość osób otrzyma PIT-40A. To gotowe rozliczenie dla emerytów i rencistów, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS i nadal je otrzymują. Na tej samej zasadzie PIT-40A trafia też do osób, które korzystają ze świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Oni otrzymają PIT-11A, czyli informację o dochodach, a zwrot nadpłaty dostaną bezpośrednio z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli nie mieli innych dochodów niż świadczenie z ZUS i nie korzystają z ulg podatkowych, to nie muszą składać zeznania PIT-37 lub PIT-36. – Prawie wszyscy pozostali otrzymają z ZUS informację o dochodach, czyli PIT-11A. Chodzi głównie o klientów, którym w ubiegłym roku Zakład wypłacił zasiłki: chorobowe, opiekuńcze lub macierzyńskie. PIT-11A dostanie też część emerytów i rencistów, na przykład ci, którzy rozliczają się razem z małżonkami – dodaje Korba.

Dla osób, które nie miały dodatkowych dochodów poza świadczeniem z ZUS i nie zamierzają odliczyć żadnych ulg podatkowych, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatku. Pozostali powinni potraktować ten formularz tak samo, jak informację o dochodach.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać swój 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, którą świadczeniobiorca wsparł w roku ubiegłym, to nie musi składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę „1 procenta”, powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here