Zaśpiewaj Maryi

Organizatorzy diecezjalnego wokalnego konkursu religijnego „Maryja – Matka Kościoła” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przedłużają termin przyjmowania zgłoszeń od uczestników. Uczniowie – soliści jak i zespoły mogą zgłaszać się do 25 kwietnia.
Konkurs odbędzie się już po raz piąty. – Jego celem jest inspirowanie do przeżywania głębi religijności maryjnej, popularyzacja muzyki chrześcijańskiej, integracja środowisk szkolnych, stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych – mówią organizatorzy.
Konkurs odbywa się w kategorii solistów i zespołów wokalnych podzielonych na trzy grupy wiekowe: uczniowie podstawówek z klas I-III, uczniowie z klas IV-VI oraz młodzież gimnazjalna.
Zadaniem uczestnika jest przygotowanie dwóch utworów – w tym jeden powinien podejmować tematykę maryjną. Jury będzie oceniać: zgodność doboru repertuaru z regulaminem, wartość artystyczną tekstu i kompozycji oraz emisję głosu, dykcję, technikę i stylistykę.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przez wypełnienie karty zgłoszenia na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku www.okraglykosciol.pl
Organizatorami konkursu są: parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku, Zespół Szkół nr 2 w Świdniku, Gimnazjum nr 3 w Świdniku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego oraz Burmistrza Miasta Świdnik. (R)