Zausznica zostanie w Krasnymstawie

Decyzją lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie trafił niezwykle ciekawy, unikatowy zabytek archeologiczny. Jest nim zausznica gwoździowata, wykonana z brązu, pełniąca w przeszłości funkcję ozdoby noszonej na uchu. Jej historia sięga końca epoki brązu i początku epoki żelaza.

Zabytek został odkryty podczas poszukiwań prowadzonych za pomocą detektorów metali w okolicach Kraśniczyna. Natrafił na niego prezes Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego „Wolica” z gminy Izbica – Wojciech Werus, początkowo nie do końca zdając sobie jak cenny przedmiot odnalazł.

Dokładnie ustalił to dr Konrad Grochecki, archeolog i pracownik krasnostawskiego Muzeum. Po dokładnej, eksperckiej analizie okazało się, że to zausznica mogąca mieć od 2,5 do 3 tys. lat, związana najpewniej z kulturą łużycką, mogąca być świadkiem znaczących przemian zachodzących w społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie epoki brązu i żelaza.

– Jest to bowiem czas wielu nowych zjawisk kulturowych oraz pojawiania się wyrobów, jak w przypadku zausznic gwoździowatych, o korzeniach wschodnich, rozumianych jako szeroko pojęte środowisko stepowych nomadów takich jak chociażby Scytowie – poinformowali pracownicy Muzeum. Ogólny stan zabytku jest dobry, niemniej jednak musi on zostać poddany procesowi konserwacji. O tym, kiedy będzie go można oglądać w muzealnej gablocie poinformujemy w stosownym czasie. (kg)

News will be here