Zbigniew Jóźwik czyniący dobro

Laureat tytułu, dr Zbigniew Jóźwik

Dr Zbigniew Jóźwik, przyrodnik, artysta grafik, bibliofil i polarnik otrzymał szczególne wyróżnienie: „Godność czyniącego dobro”.


Rada dzielnicy Węglin Północny uhonorowała w ten sposób jednego z najstarszych mieszkańców dzielnicy. Ten tytuł przyznaje osobom, które rozsławiają dobre imię Węglina, wpływają na poprawę życia w dzielnicy.
Uroczystość odbyła się w piątek, 15 grudnia w DDK „Węglin”. – Pan Zbigniew jest jednym z najstarszych mieszkańców Węglina Północnego, należy do grupy naszych pionierów. Dzielnicę rozsławia swoją zawodową pracą i osiągnięciami – podkreślił Dariusz Boruch, przewodniczący zarządu dzielnicy. Wyróżnienie „Godność czyniącego dobro” przyznaje kapituła składająca się z trzech wybranych członków rady dzielnicy Węglin Północny oraz z wyróżnionych w poprzednich latach. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec dzielnicy. Nagroda przyznawana jest od 2013 roku. Tegoroczny laureat – Zbigniew Jóźwik, urodził się 19 stycznia 1937 r. w Opolu Lubelskim. W 1954 r. ukończył Technikum Chemiczne w Lublinie ze specjalnością browarnictwo, a w 1962 roku – studia chemiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
W 1971 roku obronił pracę doktorską na tym wydziale i objął stanowisko adiunkta. Pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zakończył w 2003 roku. Zajmował się m.in. badaniem antybakteryjnych właściwości propolisu. Prywatnie jest bibliofilem oraz kolekcjonerem grafik i ekslibrisów. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Wydał dwanaście tek ekslibrisowych i sześć tek grafik. Wykonał 700 ekslibrisów. Swoje prace graficzne i ekslibrisy eksponował na prawie 70 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (wiceprezes LTMK), Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, jak również wielu innych towarzystw bibliofilskich, kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i członkiem Kapituły Orderu (od 1994 r. – Pieczętarz Kapituły). (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here