Zdążą przed pierwszym dzwonkiem?

Szkoła, której remont z powodu nieuczciwego wykonawcy opóźnił się o rok, już we wrześniu br. przyjmie pierwszych uczniów. Urząd miasta ogłosił w ubiegłym tygodniu informację z otwarcia ofert na dostarczenie części szkolnego wyposażenia do nowej placówki. Niestety, niektóre ceny są większe niż planowana na początku suma.


– Zasadnicze prace zostały zakończone. W najbliższym czasie rozpoczną się odbiory budynku. Docelowo w nowo powstałej filii znajdzie się miejsce dla ok. 50 dzieci, które będą miały zapewnioną odpowiednią specjalistyczną opiekę – mówi Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza.
Filia Zespołu Szkół nr 4 pomieści najmłodszych uczniów ze Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26. Dzieci będą mogły skorzystać z dostosowanych do ich potrzeb niewielkich sal i ośmiu specjalistycznych pracowni (w tym między innymi: sali do muzykoterapii, treningu umiejętności, alternatywnych metod komunikacji czy komputerowej), gdzie prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjno-rewalidacyjne, takie jak np. zajęcia ruchowe, malarstwo, garncarstwo, czy zajęcia słowne i muzyczne. Na Czechowie naukę zaczną we wrześniu br. – W szkole znajdzie się także świetlica, jadalnia, sala gimnastyczna i sala do zajęć korekcyjnych, a także biblioteka, gabinet logopedyczny i lekarski – dodaje Joanna Bobowska. W budynku trwają ostatnie prace adaptacyjne, a miasto zamawia sprzęt kuchennym (m.in. wózek kelnerski do podawania potraw, zlewy i szafki ), nowe szkolne meble (biurka, krzesła itp.), sprzęt RTV, wyposażenie gabinetu lekarskiego i narzędzia ogrodnicze ( m.in. kosiarkę i odśnieżarkę) oraz tak nietypowe wyposażenie, jak np. piec ceramiczny czy koła garncarskie. Niestety, wśród ofert, które zostały złożone w przetargu na zakup wyposażenia niektóre nie mieszczą się w założonej przez ratusz kwocie.
– Planowane jest zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie dostawy i montażu wyposażenia. Odpowiednie kosztorysy były wykonywane dość niedawno, bo jeszcze wiosną, ale od tego czasu zauważyliśmy wzrost cen u dostawców, którego jednym z powodów może być wprowadzana reforma oświaty, nakładająca na gminy obowiązki związane również z dostosowaniem i wyposażeniem nowych placówek – zauważa Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza.
Na zakup mebli i wyposażenia biurowego przygotowano kwotę ponad 180 tysięcy złotych, a jedyna oferta, złożona przez firmę z Kwidzyna, opiewa na kwotę 248 266, 34 zł. Podobnie jest z dostawą min. sprzętu ogrodniczego, AGD i RTV oraz wyposażenia gabinetu garncarskiego na którą przeznaczono kwotę 90 319,79 złotych, a najniższa z ofert to kwota 102 000, 00 zł. Oferentów udało się znaleźć w przypadku zakupu wyposażenia gabinetu medycznego – 16 642, 04 zł przeznacza miasto ( najniższa oferta 13000, 00 zł) i kuchennego 56 431, 50 zł (najniższa oferta 52 200, 58 zł). (EM.K.)