Ze źródeł wybije zalew?

Ta inwestycja pozwoli połączyć przyjemne z pożytecznym. W Wojsławicach, w okolicy naturalnych źródeł bijących przy ul. Chełmskiej, ma powstać zbiornik wodny. Przede wszystkim będzie służył retencji, ale gmina chciałaby również, aby było to miejsce rekreacji i wypoczynku.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wojsławice wójt Henryk Gołębiowski poinformował radnych o możliwości pozyskania dofinansowania na budowę małych zbiorników retencyjnych.

– Wyraziliśmy zainteresowanie i chęć wzięcia udziału w programie. Mamy odpowiedni teren. To okolice naturalnych źródeł przy ul. Chełmskiej w Wojsławicach – mówi wójt.

Planowany zbiornik mógłby mieć maksymalnie powierzchnię 0,5 ha. Jego otoczenie gmina chciałaby wykorzystać jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów, ale – jak dodaje wójt – utworzenie tu kąpieliska nie jest planowane. Koszt budowy zbiornika według bardzo wstępnych szacunków gminny to ok. 250-300 tys. zł. (w, fot. Henryk Gołębiowski | Facebook)