Żeby miasto było bez spalin

Świdnicki ratusz zlecił opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2020-2026. Dokument ma zawierać propozycje wspierające rozwój w mieście zrównoważonego transportu i elektromobilności, ograniczające emisję spalin i CO2.


Nad strategią pracuje wybrana w przetargu Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł z Ustronia. Za jej przygotowanie miasto zapłaci niespełna 19 tys. zł, a cały wydatek pokryje dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2020-2026 polegać będzie m.in. na zidentyfikowaniu problemów i potrzeb mieszkańców oraz sektora komunikacyjnego w tym zakresie w oparciu m.in. o konsultacje społeczne, przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zestawieniu niezbędnych działań w celu wdrożenia strategii elektromobilności i opracowaniu harmonogramu wdrożenia tych działań, jak również zaproponowaniu działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w tym zakresie – wyjaśnia Katarzyna Lis z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Świdnik.

Skutkiem realizacji strategii ma być natomiast poprawa jakości życia mieszkańców i stanu środowiska poprzez wdrożenie przewidzianych w niej inwestycji infrastrukturalnych i rozwiązań mających stworzyć warunki do rozwoju elektromobilności, ograniczenie liczby pojazdów spalinowych, poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 i spalin, wdrożenie rozwiązań Smart City i zrównoważonego transportu z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

Aktualnie Świdnik ma wspólną komunikację publiczną z Lublinem. Trasę obsługują wyłącznie autobusy z silnikami spalinowymi, a Świdnik jest zainteresowany taborem niskoemisyjnym i bezemisyjnym. Zdaniem specjalistów, ale też samych świdnickich cyklistów, w mieście, mimo systematycznej poprawy w tym zakresie, wciąż zbyt mało rozwinięta jest infrastruktura rowerowa – za mało jest ścieżek i kontrapasów, a system Lubelskiego Roweru Miejskiego składa się w Świdniku z zaledwie pięciu stacji. Miasto zainteresowane jest rozbudową sieci dróg rowerowych i systemu LRM, podobnie jak rozpoczęciem budowy siatki stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców do korzystania z alternatywnego i bezemisyjnego transportu oraz komunikacji publicznej. Ratusz chciałby również wprowadzić w Świdniku elementy smart city, w tym inteligentnego systemu sterowania ruchem, elektronicznej informacji pasażerskiej na przystankach, wdrożenia systemu zarządzania miejscami parkingowymi i pobierania opłat za parkowanie, utworzenia węzłów i parkingów przesiadkowych. W strategii mają zostać również uwzględnione rozwiązania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Dzięki temu w Świdniku ma się żyć jeszcze lepiej, ekologiczniej i zdrowiej.

Strategia ma być gotowa do końca lipca br., a w jej powstaniu mają pomóc sami mieszkańcy poprzez zgłaszanie swoich uwag i propozycji za pośrednictwem ankiety internetowej, która będzie dostępna na stronie miasta oraz udział w spotkaniu, na którym zostaną przedstawione założenia elektromobilności. JN