Żeglarską przejedziemy w maju

Choć drogowcy nie próżnują na budowie mostu na ul. Żeglarskiej zostało jeszcze sporo do zrobienia

Z półrocznym opóźnieniem zostanie oddany do użytku nowy most nad Bystrzycą w ciągu ulicy Żeglarskiej. Miał być gotowy do końca listopada br., ale wykonawca poprosił miasto o wydłużenie terminu.


– 29 listopada zawarliśmy z wykonawcą aneks do umowy. Aktualny termin zakończenia robót przy budowie mostu to 28 kwietnia 2023 r. Natomiast rozliczenie i zakończenie projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim powinno nastąpić do końca czerwca. Wartość kontraktu z wykonawcą na przebudowę ul. Żeglarskiej wraz z mostem to 37,1 mln zł, zaś dofinansowania, które przypada na to zadanie wynosi 31,4 mln zł. Inwestycja nie jest w żadnym wypadku zagrożona utratą dofinansowania – mówi Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin.

Co jest powodem prawie półrocznego „poślizgu? Okazuje się, że wykonawca główny problem widzi w toczonym na Ukrainie konflikcie zbrojnym. Miasto po przeanalizowaniu sprawy przyznało mu rację, co umożliwiło podpisanie z firmą Primost Południe z Będzina na zaproponowanych przez nią warunkach. – Zmiana terminu wynika z trudności w pozyskaniu surowców i materiałów niezbędnych do wykonania obiektu mostowego, co jest efektem trwającej wojny w Ukrainie. Chodzi przede wszystkim o znaczące opóźnienia w dostawach materiału wsadowego do produkcji stali konstrukcyjnej, będącej podstawowym elementem budowanego obiektu. Dodatkowo wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej mostu ma istotny wpływ na realizację robót drogowych i transportowych na moście i w jego rejonie, m.in. robót związanych z nawierzchniami asfaltowymi. Realizacja tych prac nie będzie technologicznie możliwa ze względu na warunki pogodowe panujące w okresie zimowym. W związku z tym musi nastąpić przesunięcie w harmonogramie robót – tłumaczy Monika Głazik.

Obecnie na placu budowy realizowane są roboty związane z montażem konstrukcji stalowej mostu, budową kanału teletechnicznego, regulacją studzienek kanalizacji deszczowej, prace brukarskie zatok autobusowych i przyległych do nich peronów przystankowych.

Do wykonania pozostaje przede wszystkim montaż pylonów i podwieszenia mostu, roboty w obrębie obiektu mostowego, które będą mogły zostać wykonane dopiero po zakończeniu montażu konstrukcji stalowej mostu oraz położenie nawierzchni z mieszanek bitumicznych na jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna). – Dotychczas zrealizowane przez miasto płatności za roboty budowlane wynoszą 24,7 mln zł – dodaje M. Głazik.Marek