Zgłębianie zagadek spod bazyliki

W podziemiach Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej, jak co roku w wakacje, wkrótce również ruszą prace. Ich zakres jest duży, a fundusze – jak zwykle – ograniczone, więc trzeba działać etapami.

Dotacja miasta przeznaczona w tym roku na kontynuację prac restauratorskich, budowlanych i konserwatorskich w chełmskiej bazylice wynosi 60 tys. zł. Zakres robót jest jednak bardzo duży, a ich efekty pewnie będą ciekawe – tak, jak ciekawe są historie skryte w podziemiach świątyni. Prace te obejmują remont krypt, otworów wglądowych i odtworzenie wejścia do zakrystii północnej bazyliki wraz z obudową zejścia do krypt. W planach jest przeprowadzenie badań architektonicznych, odkrywki na dwa okna widokowe w krypcie nr 4, pokazujące fragment muru południowego cerkwi z XIII wieku.

Oprócz tego planowana jest konserwacja kości i rekonstrukcja grobów szkieletowych kobiety i dziecka z XIII w., które odkryto w poprzednim sezonie badawczym. Zrekonstruowane zostać mają też okna widokowe dla turystów w krypcie pod zakrystią północną. Zakres prac obejmuje jeszcze odwierty i odkrywki dwóch nieznanych krypt zamurowanych w czasie II wojny światowej, przy południowym wejściu do krypt. Ponadto wykonany zostać ma sarkofag z kamienia dla pochowanych szczątków biskupów unickich, w tym biskupa Skarbka Porfiriusza Ważyńskiego. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here