Zimowa rekrutacja na UMCS

UMCS rozpoczął rekrutację na studia II stopnia z zakresu inżynierii nowoczesnych materiałów, IT Cyber Security, gospodarki przestrzennej oraz na 24 kierunkach studiów podyplomowych.

IT Cyber Security to studia II stopnia stacjonarne (2-letnie) prowadzone w języku angielskim. Studenci będą poznawali różnego rodzaju techniki pozwalające pokonać zagrożenia występujące w sieci. Zdobędą także wiedzę i poznają metody oraz zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem czy phishingiem (tj. oszustwem polegającym na wyłudzeniu poufnych informacji, zainfekowaniu komputera itp.). Rejestracja trwa do 10 lutego, a na kandydatów czeka tylko 20 miejsc. Kształcenie na tym kierunku jest odpłatne.

Inżynieria nowoczesnych materiałów to studia II stopnia stacjonarne, które opierają się na pogłębionej wiedzy w dziedzinach nauk fizycznych i chemicznych związanych z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych). Rejestracja trwa do 14 lutego, a limit miejsc wynosi 15.

Gospodarka przestrzenna to również 1,5 roczne studia II stopnia stacjonarne, które poszerzą wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Studia ukierunkowane są także na pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzenie i udoskonalenie warsztatu planistycznego. Kształcenie na tym kierunku uwzględnia mechanizmy i narzędzia planowania stosowane przez polskie podmioty publiczne, a także instrumenty Unii Europejskiej. Rejestracja trwa również do 14 lutego, a na chętnych czekają 42 miejsca.

Dla szukających specjalistycznej wiedzy

Ponadto uczelnia oferuje możliwość kształcenia na 24 kierunkach studiów podyplomowych, wśród których znajdują się np. analiza danych, cyberbezpieczeństwo, logopedia, psychologia sportu, edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy.

– Oferowane przez naszą uczelnię kierunki studiów podyplomowych, przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni. MG

News will be here