Zlikwidować najłatwiej

Informacje, które pojawiły się przed tygodniem na temat liceum w Dubience, nie pozostawiają złudzeń, co do przyszłości szkoły. – Czy taki był właśnie zamysł, by wypuścić kaczkę, która pogrąży naszą placówkę? – pytają nauczyciele i mówią, że te „rewelacje” zniweczą tegoroczną rekrutację. A rodzice pytają, co z ich dziećmi. Bo chociaż urzędnicy chętnie zlikwidowaliby szkołę, to nie mówią, gdzie licealiści mieliby kontynuować naukę.

O trudnej sytuacji w liceum w Dubience mówiło się od dawna. A to, że szkoła boryka się z naborem a to, że ma słabe wyniki zdawalności matur. W podtekście zawsze stawały pieniądze, które powiat chełmski, jako organ prowadzący, musi dokładać do funkcjonowania placówki. Ale które szkoły nie mają podobnych problemów i które nie chciałyby mieć więcej uczniów, lepszych wyników a samorządy wyższych subwencji?

Od pewnego czasu z powiatu wychodziły zapowiedzi „podjęcia działań” w sprawie szkoły. Chociaż oficjalnie nie było wiadomo jakich, to spodziewano się np. próby przekazania szkoły w prowadzenie zewnętrznemu stowarzyszeniu a w najgorszym wypadku, jeśli np. tegoroczna rekrutacja nie powiodłaby się, zmierzaniu w kierunku wygaszania. Mało kto spodziewał się, że powiat może chcieć definitywnie zlikwidować placówkę.

– A taką informację wypuszczono przed tygodniem w lokalnej prasie, wykorzystując ją chyba do pogrążenia naszej szkoły – uważają nauczyciele.

Faktycznie w eter poszła wiadomość, że przed szkołą przyszłości już nie ma i że powiat planuje jej likwidację.

– Takie „rewelacje”, o których sama dowiedziałam się już po fakcie, bo nikt na ten temat ze mną nie rozmawiał, zniweczą nam całkowicie tegoroczną rekrutację – mówi Kazimiera Ciupa, dyrektor liceum w Dubience. – A żeby umotywować ten plan, przedstawia się wybiórczo tylko złe rzeczy, pomijając wszystko to, co dobrego niesie ze sobą szkoła i to, co dobrego się w niej dzieje. Mówi się np. o tym, że uczymy nie swoje dzieci, czyli spoza powiatu chełmskiego, zamiast przedstawiać to jako atut, że potrafimy ściągnąć uczniów z zewnątrz, za którymi idzie przecież subwencja oświatowa. Demonizuje się słabe wyniki zdawalności matur, pomijając to, że były one gorsze we wszystkich szkołach ze względu na pandemię i zdalne nauczanie i pomijając, że jednak uczniowie zdawali przecież poprawki.

Dyrektor mówi też, że nie wszyscy uczniowie muszą mieć maturę, żeby znaleźć pracę i ułożyć sobie życie. – Wielu z nich przychodzi do nas tylko ze względu na realizowany w Dubience program klasy mundurowej i z wojskiem wiążą swoją przyszłość – tłumaczy.

Tymczasem rodzice pytają, co z ich dziećmi. – Wypuszczono neewsa, że szkoła ma być likwidowana, ale już nikt nie pokusił się, żeby powiedzieć co z uczniami, gdzie mają dokończyć naukę – skarżyli się nam.

– Sprawa jest świeża. Sądziliśmy, że szkołę przejmie gmina Dubienka, bo takie deklaracje składała, ale nic z tego nie wyjdzie – mówi Jerzy Kwiatkowski, wicestarosta chełmski i trochę łagodzi wydźwięk informacji o likwidacji liceum. – To jedna z opcji. Inną jest wygaszanie szkoły, by uczniowie mogli dokończyć naukę. Niestety, gmina Dubienka trochę zabrała nam czasu, który moglibyśmy wykorzystać na przygotowanie się do sprawy szkoły.

Tymczasem Krystyna Deniusz-Rosiak, wójt Dubienki, mówi, że powiat postawił jej ultimatum, żeby przejąć szkołę już teraz, nie oferując żadnego wsparcia. – Rozważaliśmy przejęcie szkoły za 2-3 lata, gdy zrealizujemy zaplanowane na ten czas inwestycje. Wcześniej nie ma o tym mowy – mówi. – Tym bardziej, że przy pandemii nie da się zrealizować pewnych pomysłów, np. ściągnięcia uczniów z Ukrainy.

Jeżeli powiat faktycznie będzie parł do likwidacji, musi zapewnić kontynuację nauki uczniom. – Rozmawiamy z samorządami prowadzącymi szkoły o podobnych profilach – przyznaje wicestarosta Kwiatkowski.

Połowa z 60 uczniów liceum pochodzi spoza powiatu chełmskiego. W Chełmie klasę o profilu mundurowym prowadzi III Liceum. Ale dyrektor Ciupa nie sądzi, aby uczniowie z Dubienki mogli gładko tam przejść i dokończyć naukę.

– Bo mogą występować różnice w programie nauczania – mówi. – Nie zawsze jest zbieżność. My mamy edycję certyfikowaną klasy mundurowej. To są innowacje pedagogiczne, które wiążą się z innym układem programu nauczania. Chyba nikt nie przemyślał tego przed podejmowaniem decyzji o ewentualnej likwidacji szkoły.

Ale o niej zdecydować musi najpierw Rada Powiatu Chełmskiego. Do końca lutego ma czas na podjęcie uchwały w tej sprawie i powiadomienie o zamiarze likwidacji grona pedagogicznego, związków zawodowych oraz rodziców uczniów. I uzyskać akceptację kuratorium oświaty, które do likwidacji szkół zawsze podchodzi z niechęcią.

Tymczasem „broni” nie zamierzają składać nauczyciele z Dubienki. W piśmie, które przesłali do nas odpowiadają na główne zarzuty kierowane pod adresem ich szkoły i pytają, komu i dlaczego zależy na likwidacji liceum. (bf)

KOMU I DLACZEGO ZALEŻY NA LIKWIDACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DUBIENCE?

„W prawie 50-letniej historii Liceum Ogólnokształcącego w Dubience po raz kolejny w ciągu kilku lat ma miejsce sytuacja, w której organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Chełmie – swoimi destrukcyjnymi działaniami w prasie lokalnej prowadzi kampanię w celu likwidacji własnej szkoły. W pojawiających się artykułach, w których wypowiadają się Władze Powiatu padają słowa dyskryminujące jednostkę, którą sami zarządzają.

Działania te prowadzone są bez żadnych rozmów i konsultacji z dyrektorem czy też środowiskiem szkolnym Liceum, pozbawiając głównych zainteresowanych możliwości obrony. 2 grudnia 2020r. szkoła wystosowała pismo do Władz Starostwa Powiatowego w Chełmie prosząc o spotkanie w celu rozmów na temat przyszłości szkoły. Na umówione spotkanie w dniu 18 grudnia 2020r. nikt nie odważył się przyjechać, aby zaprezentować pracownikom szkoły stanowisko względem LO w Dubience, które przekazuje się tylko lokalnej prasie. Do tej pory nie było też odpowiedzi zwrotnej na w/w pismo.

Dziwnym jest również fakt, iż ta sytuacja stała się obojętna dla nowych radnych powiatowych, którzy jeszcze niedawno prosząc o głosy w swojej kampanii deklarowali współpracę i pomoc w każdej sprawie. Wśród zarzutów w prasie oraz w wypowiedziach przedstawicieli organu prowadzącego, które ukazały się na przełomie roku 2020/2021, spotykamy następujące treści:

1.„W LO w Dubience nie ma miejscowych uczniów”.

2.„Nauczyciele szkoły nie chcą pełnić stanowiska dyrektora w miejscowym liceum”.

3.„Ile to dróg można by wybudować, gdyby nie wydatkowano środków finansowych na liceum”.

4.„W LO w Dubience uczą nie swoje dzieci”.

5.„Cztery osoby zdają maturę, o czym tu mówimy”.

6.„Szkoła nie jest dobrodziejstwem dla uczniów, a jedynie dla nauczycieli”.

W odpowiedzi na zarzuty przedstawiamy następujące argumenty:

Ad. 1.

W Liceum Ogólnokształcącym w Dubience w bieżącym roku szkolnym kształci się 10 uczniów, którzy są absolwentami miejscowej Szkoły Podstawowej. Biorąc pod uwagę małą liczebność klas tutejszej podstawówki, liczba ta stanowi wysoki odsetek miejscowych uczniów, którzy mają możliwość kształcenia się w naszym liceum, a nie zdecydowali się na wybór szkoły miejskiej. Z opinii uzyskanych od rodziców wiemy również, że z chęcią kierują oni swoje dziecko do takiej szkoły jak nasza, wiedząc, że ich pociecha nie będzie w niej anonimowa i będzie znajdować się pod właściwą opieką dydaktyczno-wychowawczą.

Położenie szkoły zapewnia także bezpieczeństwo uczniom oraz solidny nadzór nad ich prawidłowym rozwojem. Nieprzychylne artykuły o szkole, zamieszczane od jakiegoś czasu w prasie lokalnej, a pisane z inicjatywy organu prowadzącego, wpływają negatywnie na postrzeganie szkoły przez uczniów, rodziców oraz innych mieszkańców gminy Dubienka. Starostwo z jednej strony chciałoby, aby w szkole uczyła się młodzież z powiatu chełmskiego, natomiast z drugiej strony od dawna szykanuje szkołę i nie prowadzi jej promocji we własnym środowisku.

Na szczęście lokalna prasa nie dociera na tereny powiatów sąsiednich, co daje możliwość rekrutowania uczniów z terenu całego województwa lubelskiego.

Ad. 2.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat trzech nauczycieli z grona nauczycielskiego w różnych okresach pełniło funkcję dyrektora szkoły. Ponadto w roku 2019 odbył się konkurs na w/w stanowisko, do którego przystąpił były dyrektor i nauczyciel Liceum w Dubience. Niestety, organ prowadzący unieważnił konkurs, wobec czego kandydujący na stanowisko dyrektora odwołał się od tej decyzji i obecnie sprawa ma swoją kontynuację w sądzie.

Poza tym dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego w Dubience często napotykali na szereg trudności związanych z prowadzeniem szkoły w ramach określonych projektów i działań, m.in. przykładem są Certyfikowane Wojskowe Piony Klas Mundurowych, kiedy w 2018 roku organ prowadzący nie skorzystał z pierwszego pakietu środków finansowych MON na wyposażenie klas wojskowych, a w 2020 roku nie był zainteresowany przystąpieniem do kolejnego programu o nazwie Oddziały Przeszkolenia Wojskowego OPW, które były kontynuacją poprzedniej edycji. Organ prowadzący wówczas nie dopełnił formalności związanych z realizacją projektu dotyczącego zakupu tablic i monitorów interaktywnych.

Ad. 3.

W gminie Dubienka w roku 2011 zrealizowana została ze środków budżetowych, zabezpieczonych przez Starostwo Powiatowe, inwestycja przebudowy drogi i chodników na odcinku Dryszczów – Dubienka. Obecnie droga powstała w ramach tej inwestycji służy mieszkańcom gminy, pracownikom, uczniom i rodzicom dowożącym dzieci do szkoły i internatu. Natomiast w/w okresie w Liceum w Dubience nastąpiły zmiany związane z wprowadzeniem planu oszczędności i ukierunkowania pracy szkoły na dalsze lata, jednak ówczesnym przedstawicielom Starostwa Powiatowego nie przyszło nawet na myśl, aby wartość edukacyjną szkoły mierzyć kilometrem drogi asfaltowej.

Jedno z ważnych zadań powiatu reguluje Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z dnia 25.05.2020 r. Art. 4.1. „Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej (…)”.

Ad. 4.

Nigdy w historii funkcjonowania szkoły nie pojawił się tak absurdalny zarzut, który odnosiłby się do młodzieży zainteresowanej podjęciem nauki w Liceum w Dubience, a który pochodziłby z terenu powiatów sąsiednich, takich jak: włodawski, hrubieszowski, krasnostawski czy łęczyński. Cytujemy: „W LO w Dubience uczą nie swoje dzieci”. W dubienieckim liceum przez 41 lat uczyła się młodzież pochodząca z terenu gminy Dubienka, powiatu chełmskiego, miasta Chełm, województwa lubelskiego, jak również z całego kraju (np. z Sandomierza czy Sosnowca), a nawet z Ukrainy. A zatem na jakiej podstawie prawnej można użyć takiego sformułowania w stosunku do młodzieży chcącej uczyć się w Liceum w Dubience? Idąc tym tokiem rozumowania Miasto Chełm lub inny organ prowadzący na terenie województwa lubelskiego nie powinien „dokładać do nie swoich uczniów”. Przypominamy, że każdy uczeń niesie ze sobą subwencję budżetową dla organu prowadzącego, która jest przekazywana na rzecz szkoły.

Ad. 5.

Egzaminy maturalne w Liceum w Dubience zdawane są w zależności od rocznika na różnych poziomach. W ostatnich latach odnotowano bardzo wysoką zdawalność egzaminów z przedmiotów takich jak: język polski, język angielski czy język niemiecki. Średnie lub słabe wyniki z przedmiotu matematyka podwyższane są przez uczniów w czasie egzaminu poprawkowego, stąd też aby mówić o ostatecznych wynikach egzaminów maturalnych, należy wziąć pod uwagę wyniki z obu części egzaminu: z części głównej i poprawkowej, a nie pochopnie oceniać poziom szkoły i pracę nauczycieli poprzez wynik egzaminu tylko w części głównej. Należy także wziąć pod uwagę to, że przygotowanie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 było ograniczone z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Priorytetem uczniów przychodzących do Liceum w Dubience jest poprawienie swojej kondycji fizycznej i psychicznej poprzez odbycie ogólnowojskowego przeszkolenia w ramach programu MON podczas zajęć z edukacji wojskowej i służby granicznej, a także ważne jest dla nich ukończenie szkoły średniej. Na podstawie przepisów dotyczących odbywania służby wojskowej uczeń szkoły średniej nie musi mieć matury, aby pełnić obowiązki w korpusie szeregowych, w służbie czynnej czy zawodowej. Uczniowie, którzy chcą kontynuować kształcenie na studiach wyższych lub uczelniach wojskowych, przykładają dużą wagę do uzyskania jak najlepszych wyników w części głównej egzaminu maturalnego, natomiast w pozostałych przypadkach abiturienci kontynuują zdawanie egzaminu w innych terminach, odpowiadających ich sytuacji materialno-ekonomicznej.

Ad. 6.

Liceum w Dubience to szkoła, w której byli absolwenci stanowią większą część kadry pedagogicznej oraz pozostają mieszkańcami gminy Dubienka. To z ich inicjatywy wdrażane są i rozwijane programy edukacyjne, świadomie pomijane przez organ prowadzący, m.in. Erasmus, Edukacja Wojskowa, Program MON czy Służba Graniczna. Liceum w Dubience to szkoła z tradycjami, to ostoja patriotyzmu związanego z kultywowaniem historii 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Uroczystości takie jak: Święto Patrona Szkoły, akcja „Polacy Rodakom”, opieka nad miejscami pamięci, imprezy kulturalne i liczne akcje charytatywne, Dzień Otwarty Szkoły, współpraca z jednostkami wojskowymi i środowiskiem kombatantów, udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim to jedne z wielu imprez organizowanych w naszej szkole z inicjatywy zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Powyższe działania prowadzone przez nauczycieli wymagają dodatkowego ich zaangażowania w pracę oprócz realizacji zajęć dydaktycznych. Ponadto należy podkreślić wkład nauczycieli w organizację obozów, szkoleń, wyjazdów historycznych oraz wielu innych.

Uczniowie Liceum w Dubience to nowi, młodzi mieszkańcy naszej gminy, którzy pozostają przez okres czterech lat edukacji na jej terenie i w tym czasie stanowią integralną część dubienieckiej społeczności. Czy biorąc pod uwagę tak nagłą decyzję o likwidacji Domu Dziecka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz podejmowane w trybie przyśpieszonym próby zamknięcia Liceum nie świadczą o celowym czyimś planie w sprawie przejęcia majątku po Liceum Ogólnokształcącym w Dubience?

Rada Pedagogiczna
LO w Dubience

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here