Złoty staż

30 listopada 14 małżeństw z terenu gminy Siedliszcze obchodziło Złote Gody. Odznaczenia prezydenta RP wręczył burmistrz Siedliszcza, Hieronim Zonik.

Uroczystość poprzedziła msz. św. odprawiona przez ks. kan. Dr Jacka Brogowskiego. Życzenia jubilatom złożyli Wiesław Prażnowski, przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Jędruszak, zastępca burmistrza oraz Tomasz Szczepaniak, sekretarz gminy. Uczniowie klasy 6, Szkoły Podstawowej w Siedliszczu, pod opieką Magdaleny Hołub i Sylwii Żółnacz, przygotowali program artystyczny.

Wśród wyróżnionych par znaleźli się: Teresa i Jan Gałkowie, Irena i Grzegorz Hemplowie, Danuta i Marian Hołubowie, Jadwiga i Eugeniusz Kitowie, Krystyna i Jan Klikowie, Stanisława i Kazimierz Kociubowie, Janina i Jan Koszelukowie, Barbara i Stanisław Kowalscy, Teresa i Stanisław Lipińscy, Joanna i Mieczysław Nowakowie, Marianna i Edward Okoniowie, Elżbieta i Ryszard Szpilewscy, Barbara i Mieczysław Wicińscy oraz Teodora i Edward Wojcikowie. (b)