Zmiany w Karcie Nauczyciela

Już nie lekarz rodzinny, a medycyny pracy zdecyduje, czy nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. To jedna z ważniejszych zmian w prawie oświatowym, jaka weszła w życie z nowym rokiem.


Nowy rok przyniósł szereg zmian w prawie oświatowym. Jedną z ważniejszych są nowe zasady korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczycieli. Do tej pory ci, którzy chcieli z niego skorzystać, mogli zwrócić się o stosowne orzeczenie do swojego lekarza rodzinnego. Teraz o urlopie zdecyduje lekarz medycyny pracy. Nauczyciel będzie mógł pójść na taki urlop, by wyleczyć chorobę zawodową lub chorobę, w powstaniu, której dużą rolę mogły odgrywać „czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy”.
Pedagodzy będą zobowiązani złożyć pisemny wniosek do dyrektora swojej szkoły, który skieruje ich na badania właśnie do lekarza medycyny pracy. Co ważne, o urlop dla poratowania zdrowia mogą starać się nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze na czas nieokreślony po przepracowaniu przynajmniej siedmiu lat w szkole na przynajmniej połowie etatu.
Kolejna z istotnych zmian to kwestia urlopów dyrektorów szkół i ich zastępców.
– Do tej pory dyrektorzy i wicedyrektorzy, podobnie jak inni nauczyciele, mieli urlopy w terminie wakacji, ferii i innych dni wolnych od zajęć. Oczywiście była to fikcja, bo ktoś przecież musiał podpisywać urlopy, wypłaty czy inne dokumenty. Teraz urlop dla nich określono w wymiarze 35 dni – mówi Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Świdnik.
Z nowym rokiem z 18 do 22 godzin zmieniło się także pensum dla nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, czy logopedów). Do tej pory jego wysokość określała uchwała Rady Miasta, bo ustawa tego nie precyzowała. Teraz ustalono to odgórnie. Formalnie zmiana ta zacznie obowiązywać dopiero z początkiem nowego roku szkolnego. Z 18 do 20 mieniło się również pensum dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne.
Zmiany w Karcie Nauczyciela objęły także awans zawodowy. W ich myśl wydłużone zostały przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. (w)