Zmiany w Lasach

Jednego dnia zmienili się nadleśniczy sąsiednich nadleśnictw: Sobiboru i Włodawy. Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych nie chce komentować powodów swojej decyzji.

21 listopada Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzy Sądel powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór Dariusza Filipczaka, dotychczasowego komendanta posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Lubartów. Tego samego dnia został odwołany nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa – Andrzej Kozak.

Nowym nadleśniczym został Jacek Jabłoński – dotychczasowy leśniczy leśnictwa Wikłów w Nadleśnictwie Gidle. Najprawdopodobniej zmiany nie mają związku z dokonaniami (lub ich brakiem) obydwu odwołanych leśników, ale z tzw. dobrą zmianą dokonaną przez dyrektora RDLP w Lublinie, byłego posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. O przesłankach, które zdecydowały o tych roszadach, w ogóle się nie mówi.

– Zgodnie z ustawą o lasach, w kompetencjach dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych leży powoływanie i odwoływanie nadleśniczych. W związku z tym jest to decyzja dyrektora, który nie musi podawać powodów i wyjaśnień swojego postępowania – mówi Ewa Pożarowszczyk, rzecznik prasowy RDPL w Lublinie. (bm)