Znaczki z papieżem

„Święty Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej” to nazwa wystawy, która została otwarta w ub. tygodniu w holu głównym włodawskiego Urzędu Pocztowego przy ul. 11 Listopada.


Pomysłodawcą „ściągnięcia” wystawy do Włodawy jest Katarzyna Wojtal – naczelnik poczty, a ekspozycja powstała dzięki uprzejmości władz wojewódzkich Poczty Polskiej. Data i tematyka wystawy nie są przypadkowe – to uczczenie 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Wystawę można oglądać do końca grudnia. (-)