Znikną wreszcie dziury

Starosta włodawski Andrzej Romańczuk wraz z członkiem Zarządu Powiatu Adamem Panasiukiem podpisali umowę z prezesem konsorcjum firm, które wygrało przetarg na przebudowę niemal czterokilometrowego odcinka drogi Hola – Lipówka.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Hola – Lipówka odbędzie się na odcinku km 1+685 do km 5+450. Zakres robót obejmuje: wykonanie na odcinku 3765 m nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (łączna grubość warstw 12 cm); wykonanie poszerzenia nawierzchni na całym odcinku do 5,5 m; budowę zatoki autobusowej, budowę peronów, wykonanie poboczy gruntowych; wykonanie zjazdów na drogi publiczne, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Roboty budowlane będą kosztować ponad 5 mln 861 tys. zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu (Program Inwestycji Strategicznych) to prawie 4 mln 133 tys. zł. Na wkład własny składają się powiat włodawski (ok. 870 tys. zł) i gmina Stary Brus (ok. 870 tys. zł). Wykonawcą jest konsorcjum firm Lider – Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. w Pawłowie oraz B.G. Construction Spółka z o.o. w Wólce Tarnowskiej. Okres realizacji zamówienia to 10 miesięcy, zaś okres gwarancji wynosi 5 lat.(pk)

News will be here