Żołnierze zostają na placu

Pomnik „Ku chwale Żołnierza Polskiego”, który źle się kojarzy i niepodoba się niektórym mieszkańcom Świdnika, pozostanie na placu Konstytucji 3 maja. Monument zostanie odnowiony i wzbogaci się o tabliczki informujące, kto jest autorem rzeźby i jaka jest jej symbolika

Po spotkaniu z twórcą monumentu przedstawiciele ratusza stanowczo ucinają spekulacje dotyczące wyburzenia pomnika na pl. Konstytucji 3 maja. Zostanie on nawet odnowiony. Pojawią się na nim nowe symbole oraz tabliczka informująca, kto jest autorem rzeźby i jaka jest jej symbolika.
Na początku września ponownie rozgorzała dyskusja nad pomnikiem „Ku chwale Żołnierza Polskiego”, który znajduje się na pl. Konstytucji 3 maja. Radni miejscy wnioskowali albo o odnowienie monumentu, albo o jego wyburzenie. Radny Aleksander Suski zwracał uwagę na opłakany stan rzeźby.
– Podczas wszystkich ważniejszych uroczystości składamy kwiaty przed pomnikiem Bolka i Lolka i to jest wstyd, że ten monument tak wygląda – mówił. – Rozmawiałem w tej sprawie też z kombatantami. Oni z kolei są za tym, żeby tę rzeźbę zlikwidować.
– Zastanawialiśmy się nad tym pomnikiem już co najmniej 12 lat temu. Wówczas koledzy z rady podnosili argument, że ten pomnik wrósł w miasto. Nie chcieli wywoływać dyskusji chcieli chyba poczekać, aż się sam rozleci. Natomiast teraz wydaje mi się, że już nadeszła pora, żebyśmy w sposób poważny do tego tematu podeszli i w godny sposób to miejsce potraktowali – mówił z kolei radny Kazimierz Bachanek.
Zwolennicy usunięcia rzeźby zwracają uwagę nie tylko na jej stan, ale przede wszystkim na symbolikę. Ich zdaniem odnosi się ona do czasów minionego reżimu. Kilka dni temu doszło do spotkania autora rzeźby z władzami miejskimi. W tej chwili już wiadomo, że pomnik nie zniknie z pl. Konstytucji 3 maja.
– Sam monument z pewnością pozostanie w istniejącym kształcie i miejscu. Chcemy przy okazji poprawić jednak kilka elementów – mówi Andrzej Radek, zastępca burmistrza Świdnika. – Na płycie grobu znajduje się orzeł z czasów PRL, któremu w latach 90. dorysowano koronę. Całość jest błędna heraldycznie, oba elementy są z różnych epok. Skorzystamy z podpowiedzi prof. Mieleszki i wprowadzimy orła Wojska Polskiego II RP, który był na rogatywkach i furażerkach żołnierzy walczących z niemieckim najeźdźcą.
Zmiany pojawią się również na tablicy umieszczonej na cokole rzeźby. Przedstawiciele ratusza chcą poprawić napis informujący o „zwycięstwie nad faszyzmem”.
– Historycznie takie stwierdzenie jest niepoprawne, bo faszyzm był groźną doktryną polityczną, ale funkcjonującą we Włoszech. Dodatkowo, dzisiaj jest pojęciem zbyt wąskim, bo nie obejmującym całego ruchu Żołnierzy Wyklętych i prześladowanych przez Sowietów – tłumaczy Andrzej Radek.
Po odnowieniu monumentu zostanie przy nim również umieszczona tabliczka informująca o rzeźbie, jej autorze, tytule i symbolice. – Tutaj jest to szczególnie ważne, by raz na zawsze skończyć z nieprawdziwą nazwą dla tej rzeźby czy pogłoskami, jakoby na hełmach były gwiazdki, a przecież są tam orły – dodaje zastępca burmistrza.
Przedstawiciele ratusza mają więcej planów. Chcą również zająć się rewitalizacją całego pl. Konstytucji 3 maja. Ma ona objąć zieleń, a także nawierzchnię z płyt piaskowca. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, kiedy prace przy odnowieniu pomnika i placu Konstytucji mogłyby ruszyć.
– Rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w chwili, gdy znajdą się pieniądze w budżecie miasta. W zależności od wielkości koniecznych do poniesienia nakładów, zadanie zostanie zrealizowane w nadchodzącym roku lub rozłożone na kolejne lata – informują przedstawiciele ratusza. (kal)