Zostali bez dachu nad głową

O pomoc mieszkańcom budynku przy ulicy Cyruliczej 4, w którym niedawno wybuchł pożar, apeluje Marcin Nowak, wiceprzewodniczący lubelskiej rady miasta. Lokatorzy zostali bez dachu nad głową.


W kamienicy przy Cyruliczej 4 na Starym Mieście znajduje się 12 mieszkań. Do końca listopada 2017 roku obiekt administrował Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, obecnie budynek pozostaje w zarządzie prywatnym. 20 lat temu nadzór budowlany nakazał współwłaścicielom kamienicy wyłączyć z użytkowania jej część ze względu na zły stan techniczny.

Pod koniec marca tego roku w oficynie budynku wybuchła butla gazowa, a następnie – pożar. Mieszkańcy pozostali bez dachu nad głową, ponieważ niedługo po zdarzeniu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czasowo wyłączył oficynę z użytkowania.

Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, poprosił Ratusz o pomoc mieszkańcom. – Według moich informacji, przed nieszczęśliwym wypadkiem, w budynku mieszkało 39 osób, z czego znaczna część to dzieci, zajmując 10 lokali. Niezbędne jest zapewnienie im pomocy przez miasto w uzyskaniu tymczasowych lokali zastępczych – napisał Nowak w interpelacji do władz Lublina.

Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta wyjaśnił, że „dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformował poszkodowanych o możliwości zakwaterowania w lokalach będących w dyspozycji Centrum Interwencji Kryzowej w Lublinie”. – Obecnie w CIK przebywa 16 osób: 3 rodziny i osoba samotna – wylicza Wojewódzki, zaznaczając, że znaczna część mieszkańców chce być uwzględniona w opracowywanym w tym roku „wykazie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu będącego w zasobach miasta”.

Sekretarz wyjaśnił też, że „w świetle obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorów, obowiązek zapewnienia lokalu (…) oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku”, a zatem w tym przypadku – nie byłoby to obowiązkiem miasta.

Przepisy są jednak znacznie bardziej skomplikowane, bo jednocześnie „w przypadku najemców opłacających tzw. czynsz regulowany w dniu poprzedzającym wejście w życie ustawy (lipiec 2001 roku), obowiązek zapewnienia najemcom lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki”, spoczywa na gminie. Przepis obowiązywał wprawdzie do końca 2021 roku, ale obecnie procedowany jest projekt ustawy, aby zasada obowiązywała do końca 2024 r.

– Wydział Spraw Mieszkaniowych w celu stwierdzenia ewentualnego obowiązku, a także chcąc ustalić aktualny stan prawny wyłączonych z użytkowania lokali, wystąpił do zarządcy nieruchomości o podanie szczegółowych danych dotyczących lokatorów – poinformował Wojewódzki i zapowiedział, że po otrzymaniu odpowiedzi, miasto podejmie kolejne działania. T

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here