Zostanie radną bez wyborów

Na 9 lipca br. wyznaczono wybory uzupełniające do Rady Gminy Wojsławice. Ale prawdopodobnie do głosowania nie dojdzie, bo zgłosił się tylko jeden kandydat.

W połowie kwietnia br. gminę Wojsławice obiegła smutna wiadomość o śmierci radnego Mirosława Radomskiego. Kilka dni później Komisarz Wyborczy w Chełmie wydał decyzję o wygaśnięciu mandatu radnego, a wojewoda lubelski wyznaczył datę wyborów uzupełniających w okręgu, z którego wybrany został M. Radomski, czyli Kukawki, Majdanu Kukawieckiego, Starego Majdanu i Trościanki. Powinny się one odbyć 9 lipca br., ale w wyznaczonym terminie, do 15 maja, wpłynęło tylko jedno zgłoszenie kandydata – Komitetu Wyborczego Wyborców Moniki Mielniczuk, która jest sołtyską Starego Majdanu.

Wszystko wskazuje na to, że w wyborach do rady nie będzie miała kontrkandydata.
W takiej sytuacji, jak tłumaczy wójt gminy Henryk Gołębiowski, fizycznie wybory do rady najprawdopodobniej nie będą musiały się odbywać, bo po dopełnieniu wszystkich procedur przez komitet wyborczy i kandydatkę stosowne postanowienie wyda Komisarz Wyborczy. (w)