Zrealizowali wielkie marzenie… [GALERIE]

W Łopienniku Dolnym odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP. Wydarzenie było okazją do wręczenia strażackich odznaczeń.

– Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj wspólnie świętować otwarcie tej wspaniałej remizy strażackiej i jednocześnie świetlicy wiejskiej w Łopienniku Dolnym. Dziś realizujemy nasze wielkie marzenie. Jest to nasz wspólny sukces – mówił podczas uroczystości wójt Artur Sawa, przypominając liczącą sobie już 105 lat historię OSP w Łopienniku Dolnym.

Przed wojną jednostka składała się z 17 druhów z Łopiennika Dolnego oraz Łopiennika Podleśnego. Strażacy mieli do dyspozycji dwie drewniane beczki o pojemności 500 l i wiadra. Podczas akcji beczki wypełnione wodą były transportowane na wozach konnych. Następnym sprzętem gaśniczym zakupionym w 1920 r. była pompa ręczna i dwa odcinki węży o długości 30 m. Okres wojenny przerzedził szeregi jednostki, jedni druhowie poszli na wojnę, inni trafili do obozów. Po zakończeniu działań wojennych zaczęto reaktywować jednostkę. Po wojnie strażacy mieli do dyspozycji coraz lepszy sprzęt, ale przez lata nie mieli odpowiedniej remizy. Początkowo wydawało się, że dawny budynek OSP wystarczy wyremontować.

– Niestety brak fundamentów, upływ czasu, postępująca degradacja, brak funkcjonalności oraz brak możliwości dostosowania do aktualnych potrzeb przesądziły o wyburzeniu starego budynku i budowie nowego – mówił wójt. – Inwestycja pochłonęła prawie 2 mln zł, z czego 1,5 mln zł wyniosło dofinansowanie z „Polskiego Ładu”. Do pełni szczęścia potrzebne jest wyposażenie obiektu, które będziemy z czasem udoskonalać i uzupełniać, ale największym założeniem moim i jednostki OSP będzie pozyskanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – zapowiedział wójt Sawa.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie medali i odznaczeń dla wyróżniających się strażaków ochotników, dokonane przez: starostę Janusza Szpaka, komendanta powiatowego PSP w Krasnymstawie, st. kpt. Kamila Berezę, kapelana krasnostawskich strażaków, ks. Jarosława Wójcika oraz druha Jerzego Szadurę.

Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana, ustanowiony przez Małopolskiego Kapelana Strażaków, otrzymali: Witold Boruczenko i Dariusz Nawrocki, a Srebrny: Artur Sawa. Stanisław Dobrzyński otrzymał z kolei Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Srebrne Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa odebrali: Dariusz Sysa i Dariusz Zawada, a Brązowe: Mateusz Chemicz, Damian Dworuga, Sebastian Kuczma, Mariusz Łusiak, Damian Stoczkowski, Łukasz Stoczkowski, Mariusz Woźniak i Marcin Zieńkowski. Prezydium zarządu oddziału powiatowego OSP nadało odznaki Strażak Wzorowy druhom: Jarosławowi Cholewie, Damianowi Kolasińskiemu, Michałowi Kolasińskiemu i Łukaszowi Pietrasiakowi. (kg)

News will be here