Związek zawodowy w MDK

Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie założyli związek zawodowy. To pierwsza tego typu organizacja w całej historii MDK. Dlaczego powstała właśnie teraz?

– Jeśli pracownicy czują potrzebę wsparcia i chęć powołania związku zawodowego, mają do tego prawo. Takie rozwiązanie jest pożądane dla obu stron, gdyż od teraz związek za wiele rzeczy bierze odpowiedzialność. Tak naprawdę MDK był jedyną placówką oświatową w mieście, w której nie było ogniska ZNP – mówi Ewa Suchań, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Chełmie, dla której powołanie przez pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie po wielu latach pierwszego związku zawodowego nie jest niczym zaskakującym.

Jak się jednak okazuje, idea zrzeszenia pojawiła się dość niespodziewanie, bo w grudniu ub. r. Początkowo była to grupa około pięciu osób. Aktualnie sformalizowany związek tworzy już 1/3 wszystkich zatrudnionych w placówce, przy czym zainteresowanie członkostwem przejawiają kolejne osoby. Taka sytuacja może stać się podwaliną pod stworzenie znacznie szerszego ruchu związkowego.

– Sformowaliśmy związek, dzięki któremu będziemy mogli wzmocnić swoją pozycję. Chcemy sprawiedliwego traktowania i dialogu. Będziemy walczyć o prawa pracownicze osób zatrudnionych – tłumaczą związkowcy.

Czyżby dialogu zaczynało brakować? Sytuację w MDK będziemy monitorować. (pc)