Życie po przeszczepie

Zebrani na spotkaniu pacjenci zgodnie twierdzili, że nowa nerka była dla nich  szansą na lepsze życie. Łukasz (28 lat) bardzo dokładnie pamięta datę swojego przeszczepu.
– Było to 10 sierpnia 2008 roku i wtedy zaczęło się dla mnie drugie życie. Wreszcie mam więcej możliwości rozwijania swoich pasji i zdecydowanie więcej czasu dla siebie – powiedział.  Chorował od 13. roku życia. Najgorsze były ostanie trzy lata przed przeszczepem, bo mnóstwo czasu musiał spędzać w szpitalu. Dializowany był przez półtorej roku a nerkę dostał od anonimowego dawcy. – Miałem szczęście, bo to ja ją dostałem, chociaż na liście Poltransplantu byłem piąty w kolejce – podkreśla. Przeszczep Łukasza odbył się w Lublinie. Katedra i Klinika Nefrologii w szpitalu przy ulicy Jaczewskiego jest jednym z 19 ośrodków pobrań nerki w Polsce.  Od początku swojej działalności, czyli od roku 1994, przeszczepiono w niej  470 nerek.  Rocznie  w Lublinie dokonuje się około 30 przeszczepów.

W tym roku wykonano już 7 przeszczepów.

– O powodzeniu naszych operacji najlepiej mówi liczba i wiek pacjentów od lat żyjących z przeszczepionymi narządami. Na ogół takie operacje dotyczą przeszczepienia jednej nerki, ale jeśli przestanie ona funkcjonować,  to należy ją usunąć. Jeśli pacjent kwalifikuje się  do przeszczepu  to może mieć ponowną transplantację. Bywają pacjenci, którzy przechodzą ten proces trzykrotnie. Największą dumą naszej kliniki są pacjentki, które po transplantacji zostały matkami. Niestety liczba przeszczepów w Lubelskiem jest wciąż niewysoka, bo brakuje nam dawców – mówi prof. dr hab. n med. Sławomir Rudzki, kierownik I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie.

Jaka jest codzienność po transplantacji?

Tematyka spotkania z pacjentami dotyczyła spraw im najbliższych, związanych ze sferą płciowości. Antykoncepcją, ciąża i menopauzą w kontekście immunosupresji zajęła się dr n. med. Anna Cyganek, z I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Wszyscy pacjenci, których na spotkanie przybyło ponad 50 uważnie słuchali wykładów, by na koniec ze łzami wzruszenia podziękować swoim lekarzom i personelowi medycznemu  z SPSK4 na Jaczewskiego.  – Żyjąc z dobrymi nerkami jesteście naszą dumą – podkreślił prof. Rudzki.

Jak zostać dawcą?

Na stronie internetowej: http://www.zywydawcanerki.pl/ Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej informuje, że jeśli chcemy oddać nerkę bliskiej osobie, musimy przejść proces kwalifikacji i zgłosić taką chęć lekarzowi nefrologowi który opiekuje się pacjentem. Musimy mieć dobre wyniki i zgodną z biorcą grupę krwi. W ośrodku transplantacyjnym czeka nas szereg niezbędnych badań a sam proces może potrwać około 2 miesięcy. Każdy potencjalny dawca odbywa rozmowę z psychologiem, który potwierdza, że decyzja o oddaniu narządu była podjęta bez nacisków ze strony rodziny, czy biorcy. Po wykonaniu wszystkich badań odbywa się ostateczna komisyjna kwalifikacja. Zespół lekarzy, złożony z nefrologa, chirurga i anestezjologa kierując się zarówno dobrem biorcy, jak i dawcy, po zapoznaniu się z wynikami badań decyduje którą nerkę pobrać, zawsze zachowując zasadę pozostawienia lepszej nerki dawcy. Wyznaczenie terminu operacji kończy procedurę kwalifikacyjną. Decyzja o oddaniu nerki nie może być podyktowana chęcią zysku i musi być wyrażona w formie pisemnej. Na każdym etapie przygotowań, nawet tuż przed operacją, potencjalny dawca, może się wycofać bez podawania przyczyny. Przed podpisaniem zgody na operację zespół lekarzy udziela dawcy wyczerpujących informacji na temat zabiegu operacyjnego, możliwych powikłań oraz opieki pooperacyjnej. Podczas takiej rozmowy dawca ma możliwość wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
Drugą możliwością jest zgoda na donację po śmierci. Warto mieć w portfelu kartkę z taką deklaracją zgody.  Ułatwi to naszym bliskim  i lekarzom podjęcie odpowiednich decyzji. Oświadczenie jest do pobrania np. ze strony: http://drugiezycie.org.pl/oswiadczenia/ lub na stronie ogólnopolskiej kampanii Zgoda Na Życie http://www.zgodanazycie.pl/
Tutaj za pomocą dostępnych aplikacji możemy naszą deklarację zamieścić w telefonie i wysłać znajomym na Facebooku. W akcję informacyjną włączyło się wiele polskich gwiazd, m.in. Krystyna Janda czy Piotr Machalica.
Wyrażając zgodę na pobranie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepienia, możesz uratować komuś życie. To do Ciebie należy ostatnie słowo.
Emilia Kalwińska
Masz wątpliwości, zadzwoń
Szpital Kliniczny nr 4 przy ulicy Jaczewskiego: Lubelska Poradnia Transplantacji Nerek:  tel. 81-72-44-649.
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplancyjnej i Leczenia Żywieniowego, sekretariat: 081-72-44-829.

News will be here