Nowe osiedle

We Włodawie, przy ulicy Cegielnia, powstanie nowe osiedle mieszkaniowe. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 14 września, radni zgodzili się na proponowane przez ratusz zmiany w budżecie. Jedna z nich dotyczy przekazania środków na przygotowanie dokumentacji terenu, na którym ma powstać nowe osiedle.

– Dzięki zmianom w budżecie miasta będziemy mogli przeznaczyć środki w wysokości 24 tys. zł na wyznaczenie i wykonanie dokumentacji dróg osiedlowych i części działek budowlanych na nowo zaprojektowanym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Cegielnia – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Planowane są również prace związane z wyprofilowaniem dróg osiedlowych.
Nowo projektowane osiedle składa się z 70 działek, po ok. 10 arów każda. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji teren osiedla zostanie przeznaczony do sprzedaży. Ulica Cegielnia, to boczna ul. Chełmskiej – jadąc do Okuninki po prawej stronie, naprzeciwko osiedla im. Kraszewskiego. (ad)