171 mln złotych trafiło do rodzin

W ubiegły czwartek lubelski urząd wojewódzki przedstawił raport z realizacji programu „Rodzina 500 plus” w województwie lubelskim. Do rodzin z naszego regionu trafiło już 171 mln złotych.
Wnioski złożyło 152 tysiące rodzin, większość z nich w formie papierowej – 131 tysięcy. Z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej skorzystało tylko 21 tysięcy uprawnionych. Od kwietnia wydano 126 tysięcy decyzji, co stanowi realizację na poziomie 82,89 proc. Ku zaskoczeniu urzędników większość zaopiniowanych pozytywnie wniosków dotyczyła wypłaty świadczeń na pierwsze i kolejne dziecko. – To świadczy o ubóstwie społeczeństwa. Aż 77 procent rodzin kwalifikuje się do tego, by otrzymywać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Zaledwie 23 proc. rodzin przekracza progi dochodowe i dostaje świadczenia na kolejne dzieci, bez pierwszego – mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Wsparcie dla wielodzietnych

Na Lubelszczyźnie największą wypłatę świadczenia odnotowano w gminie Skierbieszów – jedna z rodzin otrzymuje co miesiąc 5 tysięcy złotych. Przysługują jej świadczenia na 10 dzieci. W całym Lubelskiem jest 11 rodzin posiadających po 9-cioro dzieci uprawnionych do odbioru świadczeń 500 plus. Od marca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia 500+, obsługiwana przez pracowników oddziału do spraw rodziny. Pod numerem 81 74 24  240 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00 uzyskać można szczegółowe informacje o programie, m.in. o ustaleniu składu rodziny np. w przypadku nieletnich matek pozostających na utrzymaniu rodziny czy samotnych rodziców.
Na wypłatę świadczeń LUW przekazał gminom łącznie ponad 338 milionów złotych – bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie. Jako pierwsze w naszym regionie wsparcie dla rodzin wypłaciły miasta Świdnik oraz Tomaszów Lubelski. Problemy z wypłatą świadczeń pojawiły się w przypadku, gdy jedno z rodziców mieszka za granicą. Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej brakowało środków na obsługę programu, dlatego decyzją wojewody (na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego) dokonano przeniesienia środków w wysokości 50 000 zł. – Decyzja w tej sprawie zapadła 16 czerwca. Liczymy na dobra współpracę z ROPS – mówi Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki SpołecznejLUW.

Nie warto zwlekać

Rodziny, które nie złożyły jeszcze wniosku, mają czas do 1 lipca (włącznie). Tylko wtedy przysługuje im wyrównanie od 1 kwietnia. Od 2 lipca przestają też działać punkty przyjmowania wniosków w Biurach Obsługi Mieszkańców, szkołach oraz filiach MOPR. Wnioski będą przyjmowane tylko osobiście w siedzibie MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92. Urzędnicy apelują do rodzin, żeby nie zostawiać decyzji na ostatnią chwilę. Ci, którzy chcą otrzymać wsparcie za trzy miesiące wstecz, powinni się więc pospieszyć. (EM.K.)