33 mln euro na dobry początek

Blisko 33 mln euro trafiło z Komisji Europejskiej do Województwa Lubelskiego na program regionalny Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To pierwsze pieniądze wypłacone przez KE w ramach nowej perspektywy finansowej.

– Otrzymaliśmy zaliczki wypłacone przez Komisję Europejską na realizację programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Środki, które wpłynęły w grudniu, potwierdzają, że nasze działania podjęte podczas negocjacji, aby jak najszybciej uzgodnić program, były słuszne. Przypominam, że ogółem kwota jaką mamy do  dyspozycji w ramach nowego programu to ponad 2,43 mld euro.

To o 170 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego i podkreśla, że przekazanie zaliczek jest dla województwa gwarancją szybkiego finansowania pierwszych projektów beneficjentów z nowego programu, przy jednoczesnym płynnym zamykaniu perspektywy finansowej na lata 2014-2020. – Chcę wyraźnie podkreślić, że gdyby program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 nie został przyjęty w tym roku przez Komisję Europejską, to województwo utraciłoby te środki – dodaje marszałek Stawiarski.

Przypominamy, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to dokument, który szczegółowo określa wydatkowanie blisko 2,432 mld euro ze środków unijnych przeznaczonych na zrównoważony rozwój województwa. Na tę kwotę składa się: 1 728  116 099 euro – to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) , 14 grudnia KE w ramach tego funduszu wpłaciła blisko 26 mln euro zaliczki oraz 703 841 720 euro – to środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) , w ramach tego funduszu 8 i 9 grudnia na konto programu trafiło ponad 7 mln euro.

Obecnie Zarząd Województwa Lubelskiego ma do dyspozycji blisko 33  mln euro, czyli ponad 154 mln złotych. Jak zapowiedział marszałek J. Stawiarski ogłoszenie pierwszych naborów planowane jest w I kwartale 2023 roku. O naborach potencjalni beneficjenci dowiedzą się z odpowiednim wyprzedzeniem z Harmonogramu naborów wniosków, co pozwoli im na terminowe przygotowanie wymaganej dokumentacji.

Harmonogram naborów zostanie opublikowany niebawem na stronie http://www.funduszeUE.lubelskie.plBS