600 lat Małochwieja

Przez dwa sierpniowe dni mieszkańcy Małochwieja świętowali 600-lecie swej miejscowości. Impreza to efekt realizacji dwóch projektów: „Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej” oraz „Małochwiejski Jarmark”.

Celem projektu „Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej” było opracowanie i wydanie publikacji Andrzeja Jasionowskiego pod tym samym tytułem. Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Książka przedstawia zmiany kulturowe zachodzące w różnych sferach życia społecznego, politycznego i gospodarczego mieszkańców wsi Małochwiej na przestrzeni dziejów. Nakład liczy 1000 egzemplarzy.

Otrzymały ją nieodpłatnie wszystkie rodziny zamieszkujące Małochwiej Duży i Małochwiej Mały, zaproszeni na jubileusz goście, przyjaciele, sponsorzy i rodziny powiązane swoimi korzeniami z Małochwiejem. Celem drugiego projektu, „Małochwiejski Jarmark”, była z kolei promocja dziedzictwa kulturowego wsi Małochwiej, upowszechnienie wśród mieszkańców i przybyłych turystów szeroko rozumianej kultury, tradycji i zwyczajów ludowych, promocja lokalnych zespołów ludowych oraz pokazanie atrakcyjności środowiska przyrodniczego okolicy.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się 10 sierpnia w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym, konferencją „Dzieje wsi Małochwiej na przestrzeni wieków”. Prelegentami byli; prof. dr hab. Jan Lewandowski, regionaliści krasnostawscy – Artur Borzęcki, Lucjan Cimek, ks. prałat Henryk Kapica i Andrzej Jasionowski. Dzień później odbył się Małochwiejski Jarmark, w którym wzięli udział m.in. starosta Andrzej Leńczuk, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, radni i mieszkańcy wsi Małochwiej. Przed mszą świętą Kapela Ludowa z Małochwieja w składzie: Edward Kyc, Stanisław Kyc, Józef Poniedziałek, Roman Jawor i Franciszek Kaniewski dała piękny koncert.

Mszę odprawił ks. Jarosław Wójcik, a kazanie wygłosił ks. Bartłomiej Zalewski. Po zakończeniu liturgii odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez mieszkańców wsi z okazji jubileuszu. Symboliczną wstęgę przecięli: poseł Teresa Hałas, Milena Petla – kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, starosta Leńczuk, Witold Boruczenko – przewodniczący rady powiatu, wójt Gajowiak-Powroźnik, Leszek Szeniak – przewodniczący rady gminy Krasnystaw, ks. Jarosław Wójcik – proboszcz parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie i Maria Kowalczyk – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów.

Na Jarmarku dawne czasy mieszały się ze współczesnością. Na placu rozstawiono cztery namioty, w których prezentowano dawną i współczesną wieś Małochwiej. W imprezę zaangażowali się m.in.: Jadwiga Nowicka, Adam Żebrowski, Adam Dziegieć, Tomasz Gmiter, Tadeusz Czuba, Jakub Kyc, Wojciech Kowalczyk, Jan Kasiura, Grzegorz Czubak, Bożena Lipińska, Elżbieta Wożakowska, Halina Korzeniowska, Iwona i Renata Wójcik, Zofia Wójcik, Zofia Repeć, Janina Oleszczuk, Anna Kozorys, Jerzy Zdziłowski, Stefania Berbeć, Katarzyna Kasiura, Władysława Kiszczak, Małgorzata Jakubiec, Stanisław Dobosz, Marta Kosmala, Jacek Raczkowski, Jan Kliszcz, Stanisław Wisniewski, Grzegorz Sobstyl, Grzegorz Szostak, Zdzisław Maluga, Leszek Waręcki, Andrzej Kobylański, Zofia Kazimierczak. (k)