76. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Kolejną rocznicę Zbrodni Katyńskiej uczniowie Zespołu Szkół w Strachosławiu uczcili uroczystym występem. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: ks. kanonik Kazimierz Próchniak, wójt gminy Kamień Roman Kandziora, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Czerwonka, prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Okręgowego w Chełmie kpt. Franiciszek Golik oraz prezes „Forum Polskiego” w Chełmie Stanisław Kuć. Podczas uroczystości odznaczeniami Związku Kombatantów RP udekorowano: Stanisławę Harcej, Alfredę Mańko, Mieczysława Zawiślaka, Danutę Kiermacz i Janinę Chomiak – kombatantów z gminy Kamień.

Delegacja gimnazjum w asyście harcerzy złożyła wiązanki i zapaliła znicze przy Dębie Pamięci poświęconym Józefowi Bocheńskiemu. (z)

News will be here