A może by tak mleczarstwo?

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchamia studia stacjonarne I stopnia na kierunku mleczarstwo. Jak podkreśla uczelnia, kierunek ten jest realizowany we ścisłej współpracy z przemysłem mleczarskim.


– Kierunek mleczarstwo powstał w odpowiedzi na sygnały otrzymywane od właścicieli zakładów mleczarskich, którzy w swoich firmach zauważają potrzebę uzupełnienia kadry o dobrze wykształconych w tej dziedzinie pracowników – mówi Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy oraz Kierownik Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uczelnia przygotowała bazę dydaktyczną, jednak jednym z ważnych elementów procesu kształcenia będą też półroczne praktyki odbywane w wiodących zakładach tej branży w naszym regionie, będącym jednym z krajowych ośrodków mleczarstwa. Z Uniwersytetem współpracują w tym zakresie m.in. spółdzielnie mleczarskie w Krasnymstawie, Rykach, Radzyniu Podlaskim, Michowie, Piaskach i Bychawie.

Jak podkreśla Iwona Pachcińska, absolwenci nowego kierunku zdobędą gruntowne przygotowanie do pracy w zakładach przetwórstwa mleka, w laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów, w jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych czy instytucjach badawczych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapewnia, że absolwenci kierunku mają zapewnione zatrudnienie w zakładach mleczarskich, w których odbywają praktyki. Z kolei przedstawiciele branży podkreślają, że propozycja UP wychodzi naprzeciw ich potrzebom, na rynku odczuwalny jest już bowiem brak wysoko wykwalifikowanych specjalistów. TAK

News will be here