Absolutna zgoda przy absolutorium

Zarząd Powiatu Świdnickiego nie krył zadowolenia, ale również zaskoczenia, że w głosowaniu nad absolutorium poparła go nawet cała opozycja

Takiego obrotu spraw zarząd powiatu chyba się nie spodziewał. Podczas ostatniej sesji jednomyślnie i bez dyskusji Rada Powiatu Świdnickiego zagłosowała za przyznaniem mu absolutorium. Za była nawet opozycja.


W ubiegły wtorek, 29 maja, radni Rady Powiatu Świdnickiego spotkali się na sesji. Najważniejszymi uchwałami, jakie znalazły się w porządku obrad, były te dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz udzielenia zarządowi powiatu absolutorium. Można było przypuszczać, że opozycyjni radni, którzy zazwyczaj nie szczędzą zarządowi krytyki, nie zagłosują za absolutorium, a w najlepszym przypadku wstrzymują się od głosu. Tymczasem radni PiS-Porozumienia Prawicy podnieśli ręce „za” absolutorium.

– W poprzednich dwóch latach, kiedy odbywała się sesja absolutoryjna, zwracaliśmy uwagę, że budżet zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów nie był wykonywany w odpowiedni sposób. Poza tym niektóre działania zarządu budziły nasze zastrzeżenia i nie głosując za absolutorium, wystawialiśmy staroście „żółtą kartkę”. Cieszymy się, że zgłaszane przez nas uwagi przyniosły efekt. Budżet jest wykonany w 90 proc. po stronie wydatków i dochodów i pomimo że w 2017 r. było planowane zaciągnięcie kredytu, udało się tego uniknąć i samorząd nie został zadłużony przez zarząd. To przekonało nas do tego, aby zagłosować za absolutorium. Życzę panu staroście, aby w 2018 roku było podobnie i mimo planów olbrzymiego zadłużenia powiatu na ponad 19 mln zarząd zrewidował swoje stanowisko – mówi Łukasz Reszka, szef opozycyjnego klubu radnych PiS – Porozumienie Prawicy i dodaje – Nie chodzi o to, by zawsze być przeciw, ale żeby krytyka była konstruktywna i coś wnosiła.

Starosta Dariusz Kołodziejczyk na sesji podziękował w imieniu zarządu za zaufanie.

– Bardzo się cieszę, że radni uznali, że kierunki działania i polityka budżetowa prowadzona przez obecny zarząd, jest dobra. Inwestycje – bo przecież je mamy głównie na myśli – realizujemy we wszystkich miastach i gminach powiatu. W ubiegłym roku nie zaciągaliśmy kredytu, a udało nam się przeprowadzić rekordową ilość przedsięwzięć. Ponad 20 projektów zrealizowaliśmy z unijnych środków, a kilkanaście projektów ze środków krajowych. To robi wrażenie. Pojawiają się nowe drogi, chodniki, w czerwcu oddamy do użytku halę sportową. Mam nadzieję, że ta dobra ocena naszej pracy przez wszystkich radnych to dobry prognostyk na najbliższe miesiące – mówi starosta. (w)