Absolutorium bez pytań i uwag

(30 czerwca) Podczas absolutoryjnej sesji Rady Gminy we Włodawie Radni podjęli osiem uchwał, w tym o udzieleniu absolutorium oraz wotum zaufania dla wójta gminy. Rada przez aklamację przyjęła też stanowisko w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Szack o przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Na początku niemal bez dyskusji radni podjęli jednogłośnie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmiany uchwały budżetowej na rok 2022; wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Krasówce; ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Włodawa służebnościami przesyłu; przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Włodawa uczniom szkół podstawowych; wotum zaufania dla wójta; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za 2021 rok; udzielenia absolutorium wójtowi za 2021 rok.

Jedynie przy debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2021 jako jedyny głos zabrał przewodniczący Janusz Korneluk. Zauważył ważne kwestie demograficzne, ponadto brakowało mu w tym dokumencie spraw dotyczących stanu wyjątkowego, kwestii uchodźców.

Za votum zaufania i absolutorium wójt Dariusz Semeniuk dziękował nie tylko radnym i urzędnikom, ale także mieszkańcom.

Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Szack o przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej. (p)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here