Aktywizacja zawodowa – Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Zapraszamy do udziału:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
  organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
 • instytucje działające w obszarze rynku pracy,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność
  gospodarczą lub oświatową na podstawie
  przepisów odrębnych,
 • pracodawcy.

Jakie typy projektów mogą liczyć na dofinansowanie:

 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 • staże i/lub praktyki zawodowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • zatrudnienie subsydiowane (wsparcie
  realizowane przez urzędy pracy),
 • wsparcie adaptacyjne pracownika,
 • wspieranie mobilności zawodowej (m.in. pokrycie kosztów
  dojazdu do pracy, zapewnienie środków na zasiedlenie).

Wsparcie adresowane jest do:

1. Osób w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu województwa
lubelskiego, w szczególności:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • z niepełnosprawnościami,
 • kobiet.

2. Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Czekamy na Państwa projekty do 22 listopada 2019 r. kwota na dofinansowanie projektów 12 982 570,26 PLN

Szczegółowe dokumenty – takie, jak regulamin oraz niezbędne załączniki do przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie https://rpo.lubelskie.pl/nabory.html

Informacji udziela

Punkt Kontaktowy RPO
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin,
piętro III, pokój nr 330
tel. 81 46-35-363 lub 605 903 491
e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here