Arkady wracają z nowym projektem

Nie dużą galerię, a parking z częścią handlowo-usługową wybuduje w przestrzeni między ulicami Świętoduską, Lubartowską i Bajkowskiego spółka Arkady. Prace budowlane ruszą na wiosnę przyszłego roku. Obecnie rozpoczęło się grodzenie terenu pod badania archeologiczne.
Firma powraca ze zmienionym projektem inwestycyjnym „Alchemia”. W pierwotnej wersji, z wydanym w 2009 roku pozwoleniem na budowę, zakładał on budowę podziemnego czteropoziomowego parkingu z częścią handlowo-usługową, z podziemnym przejściem za mury Starego Miasta, do części staromiejskiej kompleksu, zlokalizowanej w kwartale ulic Bramowa, Olejna i Szambelańska. Zakładano też odbudowę północnego skrzydła ratusza, zniszczonego podczas bombardowania Lublina w 1939 roku.

Z naciskiem na podziemny parking

Plany jednak się zmieniły i obecnie inwestor mówi o parkingu samochodowym na minimum 300 miejsc postojowych przy ulicy Świętoduskiej, który będzie miał powierzchnię około 9 000 metrów kwadratowych.
Na przeszkodzie budowie kompleksu w pierwotnym kształcie stanęły komplikacje natury prawnej. – Nie udało się ich wyjaśnić w przypadku kamienicy Olejna 8, a to pod tą kamienicą znajdować się miało przejście łączące część śródmiejską i staromiejską Alchemii. W międzyczasie w Lublinie rozbudowała się galeria Olimp oraz pojawiły się nowe centra handlowe – Felicity i Tarasy Zamkowe. W związku z tym byliśmy zmuszeni odejść od koncepcji kolejnej galerii – mówi Marek Woliński, przedstawiciel spółki Arkady. – Zamiast centrum handlowego będzie podziemny parking na minimum 300 samochodów oraz część handlowo-usługowa o łącznej powierzchni 3500 mkw., w której przewidzieliśmy miejsce m.in. dla operatora spożywczego, apteki, a przede wszystkim restauracji – dodaje Woliński.
Inwestor zamierza rozebrać zajmujący centralną część placu budynek byłej kawiarni Arkady i postawić w tym miejscu nowy z odbudowanym piętrem, bo takie właśnie posiadał budynek przed wojną. Nowy przeszklony obiekt w kształcie trójkąta stanie również w miejscu byłych kas biletowych.

Odkrycia pod ziemią?

Zanim rozpocznie się właściwa budowa, zrealizowane zostaną prace archeologiczne. – Teraz wchodzimy z badaniami, a w trakcie budowy, czyli od wiosny 2017, roku prowadzony będzie nadzór archeologiczny. W przeszłości znajdowały się tu ogrody karmelickie, targ, słowem – prężnie toczyło się tutaj życie miasta. Badania sondażowe realizowane w 2006 r. przez firmę Archee pozwalają przypuszczać, że będziemy tu mieli do czynienia z ciekawymi znaleziskami – podkreśla Marek Woliński.
Obecnie trwa komercjalizacja inwestycji, za którą odpowiada firma Scallier. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z operatorem spożywczym, apteką oraz restauracjami.BACH