Asfaltowe 022D i 023D w miejsce bezdroży

Miasto ogłosiło zapowiadane wcześniej postępowanie przetargowe na budowę od podstaw dwóch nowych ulic gminnych, które będą stanowić dojazd do posesji położonych pomiędzy ul. Turystyczną i ul. Hajdowską. Inwestycja jest prowadzona w trybie tzw. inicjatywy lokalnej.


– Poprzez budowę nowych ulic w mieście, systematycznie rozwijamy sieć infrastruktury drogowej. Efektem rozpoczętej procedury przetargowej będą nowe drogi w dzielnicy Hajdów-Zadębie. To efekt współpracy z mieszkańcami. Zadanie realizujemy w ramach inicjatywy lokalnej – to mieszkańcy wsparli finansowo opracowanie dokumentacji projektowej dla tej lokalizacji – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Wlot pierwszej drogi oznaczonej jako 023D usytuowano przy ul. Hajdowskiej, zaraz za jej skrzyżowaniem z ul. Turystyczną. Będzie to tzw. ulica bez przejazdu, wobec czego przewidziano budowę niewielkiego placu nawrotowego na jej końcu. Druga droga oznaczona symbolem 022D będzie odchodzić od pierwszej mniej więcej w połowie jej przebiegu i również łączyć się z ul. Hajdowską. Obecnie w miejscu planowanych dróg są głównie działki rolne oraz nieużytki, częściowo także prowizoryczna droga gruntowa. Łączna długość nowych dróg wyniesie ok. 620 metrów.

Zgodnie z planem obie ulice otrzymają nawierzchnię asfaltową oraz przyległe chodniki z betonowej kostki brukowej. W tej samej technologii wykonane zostaną także zjazdy do posesji. Ponadto wykonawca wybuduje kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, a także zajmie się usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Powstanie też chodnik łączący nowe drogi z ul. Turystyczną, wraz z ok. 50 metrowym fragmentem ciągu pieszego po wschodniej stronie tej arterii.

Na realizację całego kontraktu urzędnicy przewidzieli 12 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy. Szacunkowy koszt inwestycji przekracza 3,3 mln zł. Zarząd Dróg i Mostów będzie czekać na oferty od zainteresowanych firm do 16 marca. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here