Baranowski nie startuje

Maciej Baranowski

Kolejne przetasowania na listach kandydatów do sejmiku województwa lubelskiego w okręgu chełmskim. Tym razem zmiany dotyczą Trzeciej Drogi. Ze startu, w ostatniej chwili, zrezygnował Maciej Baranowski, który od czterech kadencji zasiadał w Radzie Miasta Chełm, w każdych wyborach zdobywając imponującą liczbę głosów.

W poniedziałek, 4 marca, minął termin rejestracji kandydatów na radnych rad gmin, powiatów, miast i do sejmiku województwa lubelskiego. Niemal do ostatnich dni we wszystkich partiach docierano listy a kandydaci walczyli o jak najwyższe miejsca. Nie zawsze udaje się wypracować  kompromis. Z jedynki na liście Trzeciej Drogi do sejmiku województwa, czyli z miejsca, na które liczył chełmski radny miejski Maciej Baranowski (Polska 2050), wystartuje Andrzej Romańczuk (PSL), do niedawna starosta włodawski, teraz dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR. Baranowski nie przystał na proponowane drugie miejsce i zrezygnował ze startu w wyborach. Ma pomagać w kampanii Trzeciej Drogi i kandydata na prezydenta Chełma – Tomasza Otkały. Drugie miejsce na liście TD ma dr Rafał Stachura, rolnik i hodowca bydła z Kulczyna Kolonii. W wyborach do senatu w 2015 roku Stachura osiągnął bardzo dobry wynik. Nosił się też z zamiarem ponownego startu do senatu w 2023 roku, ale ostatecznie nie zarejestrował swojej listy. Trzecie miejsce przypadło kandydatowi związanemu z PSL – Jakubowi Skomorowskiemu. Czwarte ma Marek Piotrowski, lekarz psychiatra z Chełma. Na kolejnych znaleźli się: Anna Mazurek, Jan Kuchta, Marta Zielińska i Anna Cykier. (bf)

News will be here