Bartnik szefem wojewódzkiej piłki

Zbigniew Bartnik przez kolejne cztery lata będzie szefował Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej. W nowo wybranym zarządzie jest dwóch przedstawicieli Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Anatol Obuch – prezes związku oraz Ryszard Nilipiuk – prezes Włodawianki.

lzpn_7 copyWybory nowych władz Lubelskiego Związku Piłki Nożnej odbyły się w miniony poniedziałek, 22 sierpnia. Wśród delegatów była kilkunastoosobowa grupa działaczy piłkarskich z Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Wcześniej miejsce w nowym zarządzie zapewnili sobie wszyscy prezesi okręgowych związków, w których wybory odbyły się jeszcze przed wakacjami. Są to: Witold Wójtowicz z Białej Podlaskiej, Anatol Obuch z Chełma i Stanisław Pryciuk z Zamościa znajdą się w nowym zarządzie.
Podczas walnego w ChOZPN delegaci zdecydowali, że kandydatem chełmskiego związku do zarządu, obok prezesa Obucha, będzie Ryszard Nilipiuk, na co dzień szef Włodawianki. Nilipiuk pracował w zarządzie LZPN w poprzedniej kadencji. Swojego kandydata – Stanisława Lesiuka, zgłosili też delegaci z Białej Podlaskiej. To oznaczało, że obaj z tzw. klucza weszli do zarządu LZPN. Zamojscy delegaci, którzy mieli dwa dodatkowe miejsca w wojewódzkich władzach związku, zgłosili pięciu kandydatów, z kolei lubelscy – dziesięciu na siedem miejsc. Pełny skład zarządu wybrano zatem w tajnym głosowaniu. Z Zamościa do zarządu dostali się Jerzy Bojko i Jarosław Piskorski. Z Lublina natomiast do władz LZPN weszli: Robert Gromysz, Tadeusz Łapa, Waldemar Wójcik, Andrzej Kuśmierczyk, Waldemar Grudzień, Bogdan Wałachowski i Andrzej Szczygielski. Nowe twarze w zarządzie to: Wójcik, Kuśmierczyk i Szczygielski.

Wybrano także komisję rewizyjną. Z delegatów ChOZPN dostał się do niej Paweł Zieliński, na co dzień prezes Ruchu Izbica. Skład komisji uzupełniają: Władysław Makarewicz, Jan Medyński, Andrzej Swacha, Jarosław Dziewulski, Krzysztof Szewczyk i Roman Dąbek.
Wybory prezesa LZPN nie wzbudziły żadnych emocji, bo od dawna wiadomo było, że jedynym kandydatem będzie dotychczasowy szef związku Zbigniew Bartnik. W jawnym głosowaniu został ponownie wybrany na stanowisko prezesa LZPN.
Zbigniew Bartnik, Stanisław Pryciuk i Tomasz Mikulski (były międzynarodowy arbiter) zostali delegatami na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nieoficjalnie mówi się, że prezes Bartnik będzie kandydował do zarządu PZPN.(red)