Będą doradzać marszałkowi

Członkowie Rady III kadencji z podziękowaniami za zaangażowanie i aktywną pracę od marszałka województwa

Dzisiaj (18 maja) odbędzie się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, posiada uprawnienia przewidziane w ustawie (m.in. opiniowanie uchwał) i odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym.


Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje marszałek na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w danym regionie. Co najmniej połowę składu rady stanowią reprezentanci trzeciego sektora. W przypadku rady lubelskiej zgodnie z regulaminem powołanych zostanie 10 członków rady z organizacji pozarządowych przy ogólnej liczbie 20 członków. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Oni wchodzą w skład nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego: przedstawiciel Wojewody Lubelskiego: Marcin Jakóbczyk; przedstawiciel Marszałka WL: Andrzej Figura (p.o. dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa), Katarzyna Kędzierska (dyrektor LAWP), Marzena Długosz (dyrektor Zespołu Szkół w Liśniku Dużym), Małgorzata Romanko (dyrektor ROPS), Kamila Szysiak (zastępca dyrektora w Kancelarii Marszałka); radni Sejmiku Województwa Lubelskiego: Piotr Rzetelski Konrad Sawicki, Ryszard Szczygieł, Marek Wojciechowski; reprezentanci trzeciego sektora: Radosław Sałata (Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń), Wojciech Dec (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie), Andrzej Hulajko (Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie), Paweł Wiśniewski (Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim), Justyna Spryszak (Fundacja „W drodze”), Maciej Budka (Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża), Ewa Rębecka (Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych), Dariusz Gawlik (Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie), Barbara Wojciechowska (Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”) i Małgorzata Gromadzka (Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „Jedność wsi”). BS