Będą nocami badać koleiny na Rejowieckiej

Na przebudowanej zaledwie dwa lata temu ulicy Rejowieckiej koleiny pojawiły się niedługo po oddaniu jej do użytku

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, a mieszkańcy z zakłóceniami ciszy nocnej. Od 12 do 14 czerwca, nocami, firma Budimex będzie badać dlaczego na niedawno przebudowanych ulicach Rejowieckiej i Al. Przyjaźni w Chełmie powstają koleiny.

 Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Chełma była najdroższą inwestycją realizowaną dotąd przez chełmski samorząd. Jej końcowy koszt to 130 566 899 zł (dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyniosło 103 831 552 zł, a udział własny – 26 735 347 zł). Zanim doszło do jej hucznego otwarcia było sporo perturbacji. Budowa nie rozpoczęła się w planowanym terminie i konieczne były najpierw negocjacje między miastem a wykonawcą tj. Budimexem, a potem mediacje przed Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. W końcu udało się doprowadzić do zawarcia ugody z „Budimexem” i w marcu 2020 r. prace ruszyły. W sierpniu 2021 r. przy błyskach fleszy i telewizyjnych kamerach oficjalnie oddano do użytku przebudowany odcinek drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Chełma. Rok po przecięciu wstęgi, tj. w sierpniu ub.r. chełmski radny Maciej Baranowski złożył interpelację w sprawie kolein na tej drodze: „Niestety, należy stwierdzić, że w wielu miejscach szczególnie przy rondach oraz skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną widoczne są wzdłużne zapadnięcia drogi, tzw. koleiny. W wielu miejscach poprzewracane są betonowe krawężniki drogowe – co w okresie zimowym doprowadzi do gromadzenia się wody następnie zamarzania i deformacji asfaltu. Oceniając powyższe należy dokonać szczegółowego przeglądu technicznego wykonanych prac po roku używania DK 12 i ewentualne usterki przekazać niezwłocznie wykonawcy…”. Chełmscy urzędnicy odpowiedzieli, że odbył się komisyjny przegląd gwarancyjny, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele miasta i wykonawcy. Ratusz zgłosił wówczas występowanie kolein na skrzyżowaniach i poinformował wykonawcę, że oczekuje komisyjnego pomiaru głębokości kolein i zdiagnozowania przyczyny ich powstawania. Z kolei w kwestii zniszczonych krawężników drogowych ustalono, że jest to uszkodzenie mechaniczne, którego świadczenia gwarancyjne nie obejmują, dlatego ich naprawa leży po stronie miasta. Radny Baranowski wrócił do tematu jesienią ub.r. i usłyszał od urzędników, że koszty badań i napraw pokryje „Budimex”. Pod koniec ubiegłego roku rzecznik prasowy wykonawcy w odpowiedzi na pytania naszej dziennikarki informował, że wykonawca wie, iż punktowo przed niektórymi skrzyżowaniami pojawiły się zagłębienia w nawierzchni ścieralnej i ustalenie przyczyn powstawania kolein trwa. Rzecznik Budimexu oświadczył też wtedy, że odwierty wskazują, iż mieszanka mineralno-bitumiczna zastosowana na drodze spełnia wszystkie parametry jakościowe. Według przedstawicieli Budimexu mogło to wskazywać na problem z gruntem pod samą drogą i jej wszystkimi warstwami. Zapewniali, że są w kontakcie z ratuszem, a wszelkie prace dodatkowe będzie można wykonać wiosną, bo wówczas temperatury uniemożliwiały „przeprowadzenie wszystkich prac łącznie z układaniem nowej nawierzchni”.

Wiosna w pełni, dlatego zapytaliśmy w chełmskim magistracie, co dalej z naprawą „Dwunastki”. Najpierw poinformowano nas, że Instytut Badań Dróg i Mostów przeprowadził w obrębie DK12 wizję lokalną, na podstawie której rozpoczęte zostaną badania podłoża gruntowego oraz warstw nawierzchni i w oparciu o ich wyniki podejmowane będą decyzje, co do dalszych kroków. Ostatnio ratusz wydał komunikat w tej sprawie.

– W dniach 12-14 czerwca br. firma Budimex będzie prowadzić badania gwarancyjne w obrębie Drogi Krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Badania, ze względu na charakter prac, będą prowadzone w godzinach nocnych. W związku z tym istnieje możliwość naruszenia ciszy nocnej przez używany w czasie badań sprzęt diagnostyczny. Za utrudnienia przepraszamy.

Do tematu wrócimy. (mo)