Będą nowe drogi i światła

Z oszczędności na realizacji projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”, w ramach którego zmodernizowano Al. Racławickie i ul. Lipową, przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego

Rada Miasta zaakceptowała podczas ostatniej sesji zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Lublina w kształcie zaproponowanym przez prezydenta Krzysztofa Żuka. Dzięki temu możliwe będą kolejne inwestycje drogowe w mieście, na które zostały zabezpieczone środki finansowe.


W ramach rozszerzenia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” zaplanowano wykonanie w przyszłym roku budowę sygnalizacji świetlnej oraz zatok przystankowych na skrzyżowaniu ul. Franczaka „Lalka” z ul. Skalskiego, przebudowę skrzyżowania ul. Mełgiewskiej z ul. Frezerów wraz z wymianą istniejącej sygnalizacji tak, by objęła cały obszar skrzyżowania, a także modernizację i rozbudowę „krzyżówki” al. Witosa z ul. Doświadczalną.

– Zakładamy m. in. dobudowanie pasów do skrętu w lewo i w prawo z al. Witosa oraz dodatkowego pasa w ul. Doświadczalnej – informuje Urząd Miasta Lublin.

Z kolei w ramach rozszerzenia innego unijnego projektu pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (w jego ramach m. in. przebudowano Al. Racławickie i ul. Lipową – przyp. aut.), w związku z powstałymi oszczędnościami, zaplanowano dodatkowo przebudowę skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego oraz samej ul. Popiełuszki na odcinku od al. Długosza do ul. Junosza. Prace remontowe mogą jednak objąć także dalszy fragment do skrzyżowania z ul. Skautów.

Aktualizacja WPF zabezpiecza także zwiększone środki finansowe na budowę dróg lokalnych w rejonie ul. Turystycznej, co pozwoli na rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Mostów przetargu. Najtańsza oferta była tam bowiem o ponad 300 tys. droższa jak pierwotnie zakładany budżet dla całej inwestycji.

Dokumentacja na przyszłość

Radni zdecydowali ponadto o przeznaczeniu sporych nakładów finansowych na tzw. dokumentację przyszłościową. 300 tys. zł ma trafić na projekt nowego węzła przesiadkowego obok przystanku kolejowego Lublin Ponikwoda wraz z jego skomunikowaniem z ul. Trześniowską, a ponad 2 mln zł na dokumentację dla węzła przesiadkowego w miejscu istniejącej pętli na osiedlu Widok. W tym wypadku mowa jednak także o skomunikowaniu z ul. Filaretów (wstępnie zakłada się m. in. modernizację istniejącego wiaduktu nad wąwozem i budowę drugiego, w miejscu gdzie od blisko 30 lat stoją same filary i przyczółki niedokończonej konstrukcji) i budowie nowego odcinka ul. Lubelskiego Lipca ’80 od ul. Filaretów do ul. Granitowej. Oba zadania miałyby zostać zrealizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania.

Piesi będą bezpieczniejsi

Dodatkowo na rok 2023 zaplanowano także środki finansowe w wysokości 150 tys. zł jako wkład własny gminy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie”. Celem projektu planowanego do realizacji przez Zarząd Dróg i Mostów oraz Wydział Funduszy Europejskich jest poprawa bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych oraz zmniejszenie liczby rannych i zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na obszarze miasta Lublin.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here