Będą ogródki i wyspa zieleni

Jeszcze tylko do 22 sierpnia można zgłaszać uwagi do projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów w dzielnicy Rudnik – ul. Bluszczowej i ul. Kosynierów. Opracowania wyłożone były już po raz drugi, bo do pierwszych wpłynęło sporo uwag.


Zmiany planu dla obszaru ulicy Bluszczowej domagali się działkowcy z ROD „Bluszczowa”, ponieważ uchwalony w 2002 roku dokument nie wykluczał ich terenów spod zabudowy mieszkaniowej. Protestujący działkowcy domagali się, by zapisy planu jednoznacznie gwarantowały, że na tym terenie nie będą mogły stanąć bloki. Do przygotowanej przez planistów propozycji zmian mieszkańcy, w tym właściciele terenów chcący budować bloki, mieli jednak wiele uwag. Część z nich została uwzględniona w poprawionym projekcie, który był wyłożony do 4 sierpnia, a uwagi do niego można składać do 22 sierpnia.

– Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bluszczowa” zakłada dwa główne sposoby użytkowania terenu. Tereny miejskie, które wchodzą w skład ROD „Bluszczowa”, w tym położone w strefie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, pełnić będą funkcję terenów zielonych. Bazując na istniejącej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wydzielono trzy enklawy zieleni powiązane systemem ciągów pieszych. W ramach jednego z nich przebiegać będzie zielony bulwar, oznaczony w projekcie planu jako strefa szczególnej przestrzeni publicznej, który pełnić będzie funkcję parku linearnego, czyli obszaru o bogatym programie użytkowym i wyjątkowych walorach przestrzennych. Całość zaplanowana jest jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla różnych grup wiekowych, wyspę zieleni w obszarze intensywnej urbanizacji – wyjaśnia proponowane przez planistów zmiany Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta. – Na terenach prywatnych, poza strefą ESOCH i ROD „Bluszczowa”, utrzymano funkcję mieszkaniową wielorodzinną o maksymalnej wysokości zabudowy do 14 m.

W poprawionym projekcie powiększone zostało jedno z dwóch miejsc pod budowę bloków mieszkalnych poprzez przesunięcie w stronę ogródków nieprzekraczalnej linii zabudowy. W związku z tym dokonano również korekty przebiegu drogi dojazdowej do bloków.

W przypadku projektu dla obszaru ulicy Kosynierów poprawki w stosunku do pierwszego opracowania dotyczą wskaźników zabudowy. – W projekcie wydzielono dwa tereny zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jedno i wielorodzinnej (do czterech lokali mieszkalnych) z maksymalną wysokością zabudowy do 12 m oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, gdzie maksymalna wysokość zabudowy wynosi 11 m. Wprowadzone korekty są zgodne z treścią składanych uwag oraz ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich – wyjaśniają urzędnicy.

Oba opracowania obejmują łącznie tereny o powierzchni ok. 13 ha. Uwagi do projektów można zgłaszać do 22 sierpnia, osobiście w BOM przy ul. Wieniawskiej 14, pocztą tradycyjną na adres Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub portalu partycypacyjnego https://decyduje.lublin.eu/pl/) na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej urzędu.

Z

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here