Będzie dodatkowy przystanek na ul. Jana Pawła II

Przy ul. Jana Pawła II, między ul. Roztocze i Gęsią powstanie dodatkowy przystanek autobusowy

Miejscy radni poparli złożoną przez mieszkańców Czubów petycję w sprawie utworzenia nowego przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Jana Pawła II. Zgodnie z przyjętą petycją ma on powstać na jezdni w kierunku centrum miasta pomiędzy istniejącymi obecnie przystankami „Gęsia” i „Roztocze”.

Mieszkańcy w zgłoszonym do Rady Miasta wniosku argumentowali, że obecnie istniejące przystanki dzieli zbyt duża odległość, a obszar pomiędzy nimi w wyniku ciągłej rozbudowy osiedli zyskuje coraz więcej lokatorów.

– Argumenty te przekonały nas do poparcia tej petycji – mówił Marcin Bubicz, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta.

Wszyscy obecni na sesji radni zgodzili się z tym stanowiskiem i jednogłośnie przyjęli petycję mieszkańców jako zasadną. Teraz urzędnicy zajmą się jej wdrożeniem w życie. Nie należy się jednak spodziewać, że brakujący przystanek pojawi się tu już w najbliższych tygodniach czy miesiącach. W praktyce jego utworzenie może zająć nawet kilka lat.

– Realizacja przystanku jest możliwa przy udziale środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach projektu z zakresu mobilności miejskiej obejmującego m.in. budowę/przebudowę/modernizację przystanków komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową i około przystankową planowanego do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin.

Marek Kościuk