Będzie kogo uczyć

Zdecydowana większość tegorocznych absolwentów gimnazjów już wie, gdzie będzie uczyć się od nowego roku szkolnego. Najczęściej wybierali licea i technika, nieco rzadziej szkoły branżowe. W Świdniku najchętniej wybierano klasy matematyczne oraz kierunek technik -informatyk.


– Tegoroczny nabór do naszych szkół ponadgimnazjalnych wypadł bardzo dobrze – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. – Jeśli chodzi o wszystkie szkoły prowadzone przez powiat, łącznie mieliśmy ponad setkę więcej podań niż w ubiegłym roku. Według moich szacunków ok. 30 proc. dzieciaków ze Świdnika wybiera szkoły w Lublinie, nie mając wiedzy o potencjale naszych szkół, dlatego, jak tylko się da, promujemy nasze placówki, doposażamy je, remontujemy i proponujemy kierunki, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku wybrało 96 uczniów. Powstaną tu cztery klasy (matematyczna, humanistyczna, językowo-menadżerska i biologiczna). Absolwenci najczęściej wybierali klasę językowo-menedżerską, do której zgłosiło się 30 chętnych oraz tradycyjnie matematyczną, którą wybrało 28 osób.

– Klasa matematyczna jest objęta patronatem Politechniki Lubelskiej. Dzięki temu młodzież ma możliwość brać udział w zajęciach, które powadzą wykładowcy akademiccy. Przedmioty ścisłe są w tych klasach na naprawdę wysokim poziomie – dodaje Białowąs.

Chętnych do nauki nie brakowało także w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku. O przyjęcie starało się 140 uczniów. Powstaną tu trzy klasy – matematyczna, biologiczno-chemiczna i o profilu humanistyczno-geograficzno-językowa.

Wraz z 1 września ponad setka nowych uczniów pojawi się także w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. Największą popularnością wśród absolwentów gimnazjów cieszył się tradycyjnie kierunek technik informatyk, który wybrało 45 osób. Następny w kolejności był technik eksploatacji portów i terminali. Wpłynęło do niej 20 podań. W tym roku nowością w ofercie edukacyjnej szkoły jest klasa kształcąca w zakresie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zapisało się nie niej 13 uczniów. W sumie w PCEZ będzie około 125 pierwszoklasistów, ale niewykluczone, że będzie ich jeszcze więcej, bo szkoły praktycznie do końca sierpnia prowadzą rekrutację uzupełniającą.

W Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku edukację rozpocznie 63 nowych uczniów. W tej szkole największym zainteresowaniem cieszył się kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych (21 chętnych). Na kolejnej pozycji znalazły się kierunki: technik logistyk i technik obsługi turystycznej (po 19 chętnych). „Norwid” jest szkołą, którą chętnie wybierają uczniowie zagraniczni – głównie z Ukrainy, ale też z Kazachstanu.

W Zespole Szkół w Piaskach od nowego roku szkolnego chce się uczyć 94 uczniów. Najwięcej z nich wybrało kierunek technik pojazdów mechanicznych (34 osoby) i technik informatyk (22 osoby). Do Szkoła Branżowa I stopnia w ZS Piaskach zgłosiło się 26 chętnych.

– Uczniowie chętnie wybierają tę szkołę z kilku powodów – mogą zrobić tu np. prawo jazdy. Problem to brak internatu. Ten kiedyś istniejący trzeba było przeorganizować na gimnazjum. Teraz, kiedy gimnazja są wygaszane, planujemy przywrócenie internatu. Bezsprzecznie jest potrzebny, bo szkoła ma sporo uczniów spoza powiatu. Obecnie inwestujemy w szkołę kwotę ok. 8 mln zł środków unijnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój warsztatów i termomodernizację szkoły – mówi W. Białowąs. (w)